Hopp til innhold

Synshemmet: – Er ikke nok å være blind for å få behandling

Etter en ny avtale med Helse Sør-Øst føler flere blinde og svaksynte seg utestengt fra Beitostølen Helsesportsenter.

Anita Mariel Edvardsen

FÅR IKKE PLASS: Blinde Anita Mariel Edvardsen har vært på Beitostølen Helsesportsenter fem ganger. Nå oppfyller hun ikke lenger kravene for behandlingsplass.

Foto: PRIVAT / PRIVAT

Dette bryter med blinde Erling Stordahls visjon om behandling til alle, uavhening av diagnose.

– Jeg synes dette er å vanære Erling Stordahls navn. Jeg tror ikke han ville godtatt dette, sier Anita Mariel Edvardsen som har vært på fem behandlingsopphold på Beitostølen.

Nå kan det være slutt for den blinde 38-åringen fra Etterstad i Oslo. Hun oppfyller ikke lenger kravene som skal til for å få behandling ved det verdenskjente senteret som Stordahl grunnla i 1970.

- Andre kan gå på ski når de vil eller svømme når de vil. Det kan ikke vi på samme måten. Dette er det eneste stedet for oss synshemmede i Norge som gir oss slike muligheter, sier Edvardsen.

Hun opplever at det å være synshemmet ikke lenger blir ansett som utfordring nok.

– Det er ikke lenger nok å være blind for å behandling, man må ha andre diagnoser i tillegg, sier 38-åringen.

Ny avtale med Helse Sør-Øst

Etter at Helsesportsenteret 1.januar i år inngikk en ny avtale med Helse Sør-Øst har det blitt mye vanskeligere for synshemmede over 30 år å få plass. Tidligere ble alle, uansett diagnose, behandlet ved senteret, men nå er behandlingen for de over 30 år begrenset til de som har nervesjukdommer. Noen synshemmede kan fortsatt få plass, men da må de ha andre diagnoser i tillegg.

- Om vi kunne ønske oss noe for framtida både på vegne av brukerne og senteret, er det at vi blir gitt mulighet til igjen å gi et diagnoseuavhengig behandlingstilbud, sier Astrid Nyquist, direktør ved Beitostølen Helsesportsenter.

Det er Helse Sør-Øst som avgjør hvem som får behandlingsplass. Helsesportsenteret har derfor aldri vurdert Edvardsen sin søknad.

Frykter for behandlingstilbud

SOM FØR: - Om vi kunne ønske oss noe for framtida både på vegne av brukerne og senteret, er det at vi blir gitt mulighet til igjen å gi et diagnoseuavhengig behandlingstilbud, sier Astrid Nyquist, direktør ved Beitostølen Helsesportsenter.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Ingen sammenlignbare tilbud

Blindeforbundet mener det er helt uakseptabelt at blinde og svaksynte nå mister, eller får redusert, muligheten til et tilbud som er unikt for synshemmede.

– Dette synes jeg er uhørt. Det finnes ikke sammenlignbare behandlingstilbud for denne gruppen her i landet, sier Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

Gjennom faglige vurderinger avgjør Helse Sør-Øst hvem som oppfyller kravene til behandlingsplass på Beitostølen.

– Jeg forstår frustrasjonen, men vi er nødt for å gjøre en prioritering. Det er viktig at de som trenger det mest får behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunene bygger nå opp sitt rehabiliteringstilbud gjennom samhandlingsreformen. Det er vi ikke i mål med, sier Elisabeth Arntzen, assisterende fagdirektør i Helse Sør-Øst.

- Ikke tilstrekkelig

Anita Mariel Edvardsen opplever at tilbudet hun får i hjemkommunen ikke er tilstrekkelig og hun mener oppholdene på Beitostølen har hatt stor effekt på hennes helse.

– Jeg reagerer veldig sterkt på dette, det var det eneste tilbudet vi hadde. Jeg har fått beskjed om at jeg skal få et like bra tilbud i min kommune, men det fins ikke, sier hun.

Beitostølen Helsesportsenter

TILRETTELAGT: Beitostølen Helsesportsenter gir et unikt behandlingstilbud til synshemmede.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Flere saker fra Innlandet