Hopp til innhold

Fire ansatte kan få ansvaret for 2 millioner liv: – Oppgaven skremmer oss

Dersom landets største AMK-sentral evakueres, tar reservesentralen over. Der har de ansatte aldri trent på å ha ansvaret for en tredjedel av landets befolkning.

AMK Oslo

LANDETS STØRSTE: AMK-sentralen i Oslo har over 200.000 nødsamtaler i året. De ansatte her har aldri trent på en evakuering.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Se for deg følgende situasjon: Du trenger øyeblikkelig hjelp og ringer 113 - nødnummeret til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Telefonen ringer og ringer. Ingen svarer.

Det kan bli realiteten dersom AMK-sentralen i Oslo må forlate lokalene på grunn av terror eller andre trusler. Da overtar Innlandets sentral ansvaret. De ansatte er redde og bekymret.

– Vi tør ikke forestille oss at det kan skje. Ingen har den nødvendige kompetansen og opplæringen til å kunne håndtere noe så stort, forteller en av NRKs kilder, som sitter i en sentral posisjon i ett av AMK-distriktene.

Bekymret for pasientsikkerheten

Dersom AMK-sentralen i Oslo må evakuere tar det minst 30 minutter for de 15 ansatte å flytte til sin reservesentral. Det betyr ekstrem pågang for sentralen i Innlandet der det ofte bare er fire personer på jobb.

NRK har snakket med kilder i viktige posisjoner hos AMK-sentralene i Oslo og Innlandet. Mange sier det samme.

– Oppgaven skremmer oss. De ansatte er bekymret når de går på jobb. Det er rart det ikke allerede har skjedd en evakuering, forteller en.

Forskjellen på sentralen i hovedstaden og Innlandet er store. I 2018 hadde Oslo over 200.000 nødsamtaler som i snitt varte i 3 minutter og 51 sekunder. Totalt hadde hovedstaden over 700.000 samtaler i fjor. AMK Innlandet mottok i underkant av 44.000 nødsamtaler som i snitt varte i 3 minutter og 53 sekunder.

AMK Innlandet

INGEN ØVELSE: Før AMK Innlandet ble reservesentral for AMK Oslo, var det AMK i Vestre Viken som var backup for Oslo. Heller ikke da ble det gjennomført øvelser.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Mener det kan handle om liv

Heldigvis har det aldri skjedd at sentralen i Oslo har evakuert. Utfordringen er at det ikke har blitt trent på en evakuering, eller at Innlandet skal overta for landets største AMK-sentral, som de har hatt ansvar for siden juli i 2018.

OLa Yttre , leder Ambulanseforbundet

Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, forteller at den manglende beredskapstreningen kan få katastrofale følger.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Dette kan få dramatiske følger, forteller leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, til NRK.

Han er redd den manglende treningen kan gjøre at folk i nød ikke får nødvendig helsehjelp. Dette kan koste liv, frykter han.

– Her må det til en god del trening og øvelse så dette ikke blir en katastrofe, sier Yttre.

Arne Stokke , avdelingssjef AMK Innlandet

HAR KONTROLL: Avdelingssjef ved AMK-sentralen i Innlandet, Arne Stokke, mener at de skal kunne håndtere en slik ekstraordinær hendelse på en tilfredsstillende måte.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

AMK Innlandet innrømmer at det aldri har blitt gjennomført øvelser.

– Jeg tror alle ansatte hos oss skulle ønske de hadde hatt mer trening innenfor flere områder, forteller Arne Stokke, avdelingssjef hos AMK-innlandet.

Får refs av helseministeren

Etter at NRK la fram saken for ledelsen ved AMK-sentralen i Oslo, erkjenner de at dette er noe de burde ha trent på.

Sindre Mellesmo , klinikkleder Oslo universitetssykehus

Sindre Mellesmo, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus forteller at de nå skal ta treningen på alvor.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi må være forberedt på at de på ett eller annet tidspunkt, under visse omstendigheter, både kan og må flytte, sier Sindre Mellesmo, leder ved AMK i Oslo.

Det er ved helt ekstraordinære hendelser det er aktuelt å flytte sentralen. Det er også under slike omstendigheter oppgavemengden til sentralen gjerne øker.

– Det jeg ser er at vi ikke har vært gode nok på å trene på en faktisk forflytning. Det er ting vi nå må ta på alvor og legge inn i treningsarbeidet til klinikken.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie forventer at det nå blir tatt grep og at øvelser blir gjennomført.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er overrasket over at det ikke allerede er gjennomført øvelser ved AMK-sentralene.

– Jeg forventer at det trenes på aktuelle scenarioer knyttet til ulike beredskapssituasjoner, og at dette er et tema det burde vært trent på, sier han.

Høie legger til at han har fått forsikringer fra Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst om at dette vil det bli trent på.

– Da forventer vi selvfølgelig at det følges opp, forteller han.

Flere saker fra Innlandet

Villsvin i åkeren

Filma villsvinfamilie i åkeren: – Moro å sjå dyra

Kristian Hovde

Dette grisefjøset skil seg frå dei fleste andre