Femundløpet får støtte fra tidligere forbundspresident

– President Gunnar Solberg i Norges Hundekjørerforbund bør vurdere sin stilling etter konflikten som oppsto etter VM i langdistanse under Femundløpet i fjor, mener tidligere forbundspresident, Karin Wiik fra Rendalen.

Femundløpet, Karin Wiik

Tidligere president i Norges Hundekjørerforbund, Karin Wiik, mener at sittende forbundspresident har opptrådt uklokt med tanke på konflikten med Femundløpet.

Foto: Privat

Femund Trekkhundklubb, som arrangerte VM, er svært kritisk til forbundet og mener det fungerer for dårlig.

De har derfor trukket seg fra forbundets offisielle terminliste. Tidligere forbundspresident Wiik mener at forbundslederen opptrer uklokt.

– Jeg støtter Femundløpet. For forbundet mener jeg det er ganske alvorlig at et av de absolutt største løpene går ut av forbundet og arrangerer utenfor forbundet. De har mistet en veldig viktig del av hundekjøreringa når dette skjer. I denne saken synes jeg ikke at styret i forbundet har opptrådt klokt, sier Karin Wiik.

– Opptrådte uprofesjonelt

NRK fortalte mandag om konflikten som har oppstått mellom Femund trekkhundklubb og Norges Hundekjørerforbund i forbindelse med at Femundløpet arrangerte VM sist vinter.

Klubben som har bygd opp Femundløpet gjennom en årrekke, har kommet med kraftig kritikk mot forbundet. De har hevdet at forbundet opptrådte uprofesjonelt og skadelig overfor både Femundløpet, løpets samarbeidspartnere og sjekkpunktene under VM i fjor vinter.

Nærmer seg Røros
Foto: Joar Elgåen

I tillegg har klubben kritisert forbundet for ikke å ha lagt fram VM-regnskapet ennå, og de er svært misfornøyde med måten som forbundet er organisert på.

De mener Norges Hundekjørerforbund mangler kompetanse og interesse for langdistansesporten. Forbundets nåværende president, Gunnar Solberg, har avvist all kritikk.

– Lite ydmyke

Karin Wiik fra Rendalen gikk av som forbundspresident i 2009 etter å ha hatt vervet i til sammen fem år. Hun er enig med Femund Trekkhundklubb.

– Jeg synes det har blitt vist litt for lite ydmyket fra styret i forbundet. Det har vært jobbet med å løse denne konflikten i lang tid, og jeg ser ikke at det har gått noe framover, sier Wiik.

Det sittende styret slo ned et opprør på tinget til hundekjørerforbundet etter VM i fjor. Langdistanseklubbene, med Femund trekkhundklubb i spissen, ville da sette inn egne tillitsvalgte i ledelsen av den underkomiteen som jobber for langdistanse i forbundet.

Mistillitsforslaget ble nedstemt av hovedstyret og de øvrige tingdelegatene. Wiik var selv en av de tapende opprørerne, som forlot tingsalen i protest.

– Jeg mener at vi kunne ha løst veldig mye på det tinget. Det ble ikke vist noe vilje til å være imøtekommende. Siden det er så fastlåst så tror jeg det må byttes ut folk.

Bør hovedstyret i forbundet trekke seg?

– Jeg mener i alle fall at deler av styret bør trekke seg. De som håndterer det som har med nordisk stil å gjøre, skal jeg ikke blande meg borti, sier Wiik til NRK.

– Bør vurdere sin stilling

Hun mener også at sittende forbundspresident Gunnar Solberg bør vurdere sin stilling.

– Han bør i alle fall tenke seg nøye om for å se om han har noe mer å bidra med, med tanke på å løse konflikten. Det bør han ha som forbundspresident, hvis han skal fortsette.

Solberg sier han ikke har noen tanker om å trekke seg. Utover det vil han ikke kommentere saken ytterligere