Får ta ut Slettås-flokken

Klima- og miljødepartementet gir for første gang tillatelse til lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Nå kl. 10 ble det klart at departementet åpner for å skyte hele Slettås-reviret i Trysil.

Slettås-flokken på Osensjøen
Foto: Arne Nævra/Torgeir B. Lande / NRK