Erna: – Vil ikke love felling

FOLLDAL (NRK): Erna Solberg sier hun forstår all frustrasjon rundt ulveproblematikken, men kan ikke love at det vil bli gitt fellingstillatelser på ulver som har angrepet familiehunder.

Erna Solberg besøkte rovdyrområder i Hedmark

Erna Solberg var i dag på besøk i Folldal som ligger utenfor ulvesona i Hedmark. Spørsmål om ulv kom det allikevel.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Denne uka ble det sendt to søknader om felling av ulv etter angrep på familiehunder. Søknadene kommer ifra Aurskog i Akershus og Eidskog i Hedmark, der tre ulver drepte en hund i nærheten av et bolighus på Magnor. Begge steder ligger innenfor ulvesona.

Statsminister Erna Solberg var i dag på besøk i Folldal og fikk naturlig nok spørsmål om ulveproblematikken.

– Jeg forstår at folk er redde for ulven og at mye ulv forringer livet til de som har den tett på. Når ulvestammen er over bestandsmålet må vi ha lav terskel for å ta ut dyr, forklarte statsministeren.

– Men er det mer alvorlig at en ulv tar sau enn hund?

– Begge deler er en utfordring og en skade på folks ve og vel, sa statsministeren, som ikke ville love at ulvene i Eidskog kunne tas ut.

Når ulven tar sau er det fylkesmannen som utsteder fellingstillatelse. Skade på hund er utenfor dette ansvarsområdet, derfor sendes slike søknader til miljødirektoratet

For tiden jobbes det med regler som er innenfor Bern-konvensjonen og stortingsvedtak rundt ulv, men som også har et lovgrunnlag som er godt nok for å løse ulvefloka.

Ulvespor

Ulvespor i Eidskog.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Søkte fellingstillatelse

I fjor ble fem hunder dokumentert tatt av ulv, mens hunden på Magnor er den tredje som har blitt tatt så langt i år. Ordfører i Eidskog, Camilla Thue, sendte i dag en søknad om å få lov til å ta ut ulvene i Eidskog.

– Når ulvene blir så nærgående som i dette tilfellet må vi se hva som er mulig å gjøre. Situasjonen skaper stor frykt for innbyggerne her og da velger vi å søke på skadefelling av tre ulver.

Kamilla Thue

Camilla Thue, ordfører i Eidskog, har søkt om fellingstillatelse på tre ulver.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Må tas på alvor

Det er langt fra vanlig å gi fellingstillatelse på ulv som har tatt hund. Ordføreren i Eidskog håper uansett at de får lov til å ta ut ulvene.

– Jeg skjønner at situasjonen er ny, men ut ifra hvordan folk opplever situasjonen må man ta dette på alvor. Derfor håper jeg i det lengste at vi får medhold.