Hopp til innhold

Sterk «elevstemme» – nå har skolen fått pris

I dag besøkte Hans Majestet Kronprinsen Storhamar videregående skole. Han ble møtt av jubel fra de prisvinnende elevene.

Vi ser en kronprins Haakon omkransa av folk på industrikjøkkenet på Storhamar vgs. Han sser på Patjira Aiamsriphet, som går på kokkefag-linja.

KONGELIG BESØK: På Storhamar videregående skole i Hamar har de jobbet godt med elevmedvirkning. Kokkeelev Patjira Aiamsriphet (t.h) har forberedt lunsj til H.K.H. Haakon Magnus, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og rektor Hjørdis Bjølseth.

Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

KONGELIG BESØK: På Storhamar videregående skole i Hamar har de jobbet godt med elevmedvirkning. Kokkeelev Patjira Aiamsriphet (t.h) har forberedt lunsj til H.K.H. Haakon Magnus, kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og rektor Hjørdis Bjølseth.

Foto: Marianne Duun Malmo / NRK

For på Storhamar har elevene hatt en viktig rolle i arbeidet med inkludering og likeverd. Når får skolen pris – og den er til alle.

– Jeg føler at vi har vært med i flere prosesser fra start til slutt. Da er det jo en pris til oss, og ikke bare til de som valgte å sende inn, sier elevrådsleder Ingrid Dyrkorn.

Gjennom uken har elevene forberedt seg på kongelig besøk.

Mens elevene på restaurant- og matfag stod for lunsjen, representerte Dyrkorn elevgruppen gjennom dagen.

Elevrådslederen er takknemlig for prisen.

– Det viser jo at det teller, å inkludere elevene, sier Dyrkorn.

Ingrid Dyrkorn er elevrådsleder ved Storhamar videregående skole

VIKTIG STEMME: Elevrådsleder Ingrid Dyrkorn opplever at «elevstemmen» er viktig på Storhamar videregående. – Jeg føler vi får mer stemme på denne skolen enn på andre skoler. Og så er det jo ikke bare elevrådet som får være med å bestemme, det er jo alle sammen.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Entusiastiske skoleledere og elever

I midten av oktober ble det kjent at Storhamar videregående skole i Hamar er vinner av Dronning Sonjas skolepris 2023.

For første gang er det Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen som skal overrekke prisen på vegne av Hennes Majestet.

– Det er veldig imponerende når vi går gjennom skolen og ser på alle de tingene som Storhamar gjør for å skape et godt miljø. Det er veldig viktig, sa Kronprinsen fra talerstolen.

Kronprinsen hadde på forhånd spurt Dronningen selv om hva hun mener er viktig for å få til et godt skole miljø. Det oppsummerte han i noen få punkter:

Entusiastiske elever, entusiastiske skoleledere, og samarbeid mellom skolen, elevene og hjemmene deres.

– Meningen med prisen er jo at dere her på skolen skal bli inspirert videre til å drive med dette arbeidet, men også å løfte frem noen av de som gjør en veldig god jobb i skole-Norge.

Prisen består av et diplom, en pengepremie på 250 000 kroner og et trykk med tittelen «Vekst» laget av Dronningen selv.

Mer reell medvirkning

I sin begrunnelse trekker juryen frem hvordan elevene blir involvert i driften av skolen.

«Den såkalte Storhamar-modellen imponerer med sin systematiske modell for involvering av elevstemmen i et kollektivt læringsfellesskap», skriver juryen.

Før Storhamar søkte om å bli vurdert for Dronningens skolepris, tok elevrådet initiativ til en undersøkelse for å sjekke om skolen hadde grunnlag for å søke på prisen.

Elever, foresatte og ansatte besvarte undersøkelsen.

– Det var overveldende tilbakemeldinger, sier Hilde Una Refsdal, faglærer og ansvarlig for pedagogisk bruk av IKT.

Hilde Una Refsdal ved Storhamar videregående skole

FELLES LUNSJ: Faglærer Hilde Una Refsdal forteller at en del av de voksne liker å ta lunsjen sin i kantinen sammen med elevene. Dette henger igjen fra en periode da lærerværelset var stengt på grunn av oppussing.

Foto: Frode Meskau / NRK

Samtidig peker hun på at svarene viste at arbeidet med inkludering har mange nyanser på en skole som Storhamar.

Storhamar har blant annet restaurant- og matfag, helse- og oppvekst, idrett og en avdeling for elever med sterke funksjonsnedsettelser.

Skolen har også ansvar for opplæring i fengslene og behandlingsinstitusjoner i området.

«Elevstemmen» har fått en større plass gjennom fagfornyelsen i skolen, og Refsdal mener elevenes medvirkning er blitt mer reell gjennom årene.

– Det er veldig gode rutiner her på dette med elevdemokrati og hele tiden å lytte ut «hva mener elevene» i de settingene der det er naturlig.

Les også Vi må gripe for å begripe

Elin Eika Bringa

Har prioritert ressurser

For seks år siden ble det opprettet en full stilling som miljøpedagog på Storhamar. Dette var et ledd i å styrke arbeidet med elevfravær.

– Jeg går rundt i hver klasse hver eneste morgen, og sjekker hvem som ikke er der og som ikke har gitt beskjed. Så sender jeg tekstmelding eller ringer, sier miljøpedagog Martin Slette.

Skolen har nærmere 480 elever, men mange er utplassert et par dager i uken. Det gjør at denne runden tar 30-45 minutter.

Martin Slette ved Storhamar videregående skole

MANGE GODE TILTAK: Miljøpedagog Martin Slette peker på at det foregår mye godt arbeid med inkludering i mange skoler. Han mener Storhamar er en passe stor skole å holde oversikt over, og han tror det er en fordel at alle elevene kjenner til én person som de kan gå til.

Foto: Frode Meskau / NRK

Det var elevrådet som foreslo felles tacomiddag på skolen for fem år siden. Nå stekes det 30-40 kilo kjøtt en tirsdag i måneden, og nærmere 250 personer møtes til middag etter skoletid.

Skolen har også tilbud om gratis havregrøt til alle elever hver morgen, og gjennom hele desember er det julestemning i kantineområdet:

Klementiner, julemusikk og røde julekuler.

– For meg er det viktig å ha kontortiden min i skoene, sånn at jeg er mest mulig ute i lokalene og miljøet, sier miljøpedagogen.

Kokkelinjen på Storhamar videregående skal lage lunsj til besøket

FORBEREDELSE PÅ STORHAMAR: Sammen med medelever og kokkelærer Eskild Løkken, forbereder kokkeelev Patjira Aiamsriphet seg på å ta imot 60 gjester til lunsj – og deriblant Hans Majestet Kronprinsen.

Foto: Frode Meskau / NRK

En tydelig anerkjennelse

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier at det er en tydelig annerkjennelse å bli tildelt Dronningens skolepris. Han er en av dem som har sittet i juryen for årets pris.

Han sier at et av kriteriene for prisen er at elever opplever å bli verdsatt i et skolemiljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

Elevene på Storhamar videregående skole lærer om likeverd og inkludering, men enda viktigere, de deltar i skolens utviklingsarbeid. Det er veldig bra.

Ifølge Handal går årets pris til Storhamar særlig fordi de har jobbet helhetlig og strukturert, og at hele skolesamfunnet er involvert i arbeidet.

Jeg ønsker å gratulere dem med prisen og arbeidet de gjør.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal

DEMOKRATI I PRAKSIS: Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, trekker frem at elevene på Storhamar videregående praktiserer og erfarer demokratisk deltagelse og medvirkning i skolens i daglige praksis.

Foto: Pressefoto / Utdanningsforbundet

– Jeg finner min motivasjon

På kjøkkenet har Patjira Aiamsriphet hatt en travel uke. Hun trekker frem «VIP-makkerskap» som viktig for henne.

Ordningen går ut på at alle får en «makker» og at «makkerparene» settes sammen i grupper. Etter en stund rullerer de.

– Jeg ble litt bedre kjent med de i klassen, og så fikk alle jobbet med hverandre på et eller annet vis.

Nå handler alt om lunsjen til den store dagen.

– Jeg kan ikke si at jeg er en av de som er kjempeglad i å gå på skolen. Men jeg finner min motivasjon til å komme, og så lærer jeg mye når jeg er på skolen, smiler hun.

Patjira Aiamsriphet ved Storhamar videregående skole

MYE SAMARBEID: Patjira Aiamsriphet sier at kokkefag er en linje der elvene må snakke sammen og samarbeide blant annet for å sikre at de lager den maten de skal og at det ikke blir for mye mat, noe som kan føre til matsvinn.

Foto: Frode Meskau / NRK

Les også Mens ukrainske Nataliia gjorde seg klar til å velge gravstein, kom beskjeden om fast jobb

En kollasj av to bilder fra lykkeligere tider i Ukraina: Nataliia i sommerlig kjole og med bare føtter i vannet på en strand ved Kyrylivka i Zaporizhzhza. Det andre viser henne på hesteryggen på en hvit hest i Dnipro.

Les også Tønsberg kommune hedres for sitt arbeid

Tønsberg luftfoto

Flere saker fra Innlandet