Hopp til innhold

Nå er strømpakka til bøndene klar

Bøndene er fornøyde med at regjeringen strekker ut en hånd for å hjelpe dem gjennom strømkrisa. Men lederen for Småbrukarlaget mener de trenger mer på sikt.

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

MINISTER: Landbruks- og matminister Sandra Borch sier strømpakken til jordbruket er et svar på den akutte situasjonen de står i.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Mandag formiddag møtte bondeorganisasjonene finansministeren til krisemøte om strømprisen.

Nå er det klart at regjeringen kommer med en hjelpende hånd. De vil kompensere strømutgifter for både jordbruket og veksthusnæringen.

Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, men taket settes høyere. Satsen blir dermed 55 prosent for desember, og 80 prosent for januar til og med mars.

Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Utbetales fra slutten av februar

Hun påpeker at det har vært en betydelig økning i strømkostnadene, og at det for jordbruket kommer i tillegg til økning i rekke andre kostnader.

Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig, og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier Borch.

For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Leder for Småbrukarlaget Kjersti Hoff

TILFREDS: Leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff er glad for at regjeringen kommer med en strømpakke.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Leder i Norsk bonde- og småbrukerlag, Kjersti Hoff, mener tiltaket fra regjeringen er en gladmelding.

– Det er veldig bra at regjeringen nå svarer på de kravene vi har hatt. Det vil hjelpe på den akutte strømprisøkningen for de som har stort forbruk nå.

Hun sier det gjelder spesielt husdyrproduksjon som gris, kylling, egg og melkeku, samt veksthusnæringen.

– Tvingende nødvendig med ny vår

Melkebonde i Alvdal, Geir Lohn, er en av mange bønder som har slitt med skyhøye strømregninger, og som har krevd at regjeringen må gi ekstra støtte. Også han er glad for mandagens nyhet.

Det er veldig bra at det har kommet en konkret løsning. Jeg er veldig fornøyd med at møtet ga resultater i dag. Og jeg er glad for at det kommer utbetalinger allerede i februar.

Han sier at det er viktig at man nå vil se på hele situasjonen til bøndene.

Det er tvingende nødvendig at det nå kommer en ny vår. Hvis ikke er det mange kollegaer som signaliserer at de ikke orker å stå i denne situasjonen lenger.

Bonde Geir Lohn i Alvdal

BONDE: Geir Lohn fra Alvdal sier det er helt nødvendig at bøndene får en ny vår i form av støtte. Han er glad for at regjeringen kommer med en strømpakke til bøndene.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Andre næringsdrivende må betale regningen

Men ikke alle mener det er riktig at landbruket får denne støtteordningen.

Tore Vamraak

SJEFØKONOM: Tore Vamraak i Econa er kritisk til at landbruket er den eneste næringen som får strømstøtte.

Foto: Viken Høyre

Tore Vamraak, sjeføkonom i Econa, en interesse- og arbeidstagerorganisasjon for økonomer, sier i Dagsnytt 18 at det er problematisk at bare landbruksnæringen får strømstøtten.

Her vil andre næringsdrivende føle at de må betale regningen. Mens noen få som roper høyest, og som kanskje har best kanaler inn mot regjeringen, får denne type støtteordninger, sier Vamraak.

Men minister Sandra Borch forsvarer at landbruket får strømpakken.

Situasjonen i norsk landbruk er akutt. Du kan ikke bare slå av strømmen i et fjøs. Det er viktig at vi bidrar til norsk landbruk hvis man vil ha norsk matproduksjon.

Etterlyser flere grep fra regjeringen

Selv om lederen for Småbrukarlaget Kjersti Hoff er glad for at ordningen for strøm kommer på plass, etterlyser hun flere grep fra regjeringen.

Hun mener man se på den totale kostnadsveksten i næringen, og sier at det er mange som sliter med høyere kostnader enn tidligere.

– Jordbruket trenger kompensasjon for andre kostnadselementer også. Det er stor økning når det gjelder pris på gjødsel, kraftfor og plast. Vi frykter at det kan bli redusert matproduksjon denne sesongen på grunn av kostnadsøkning.

Hun legger til at det må skje før jordbruksoppgjøret i april.

– Likviditetssituasjonen er svært krevende

Sandra Borch sier at de jobber for å hjelpe næringen også på andre måter enn via strømpakke.

Samtidig arbeides det nå med omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Der vil det totale kostnads- og inntektsbildet for næringen være et sentralt tema.

Men hun mener strømpakken er et viktig bidrag til å hjelpe bøndene i en trang økonomisk situasjon.

– Likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen.

Les også: Kyllingbønder på Jøren har truet med nedleggelse på grunn av høye kraftpriser