Tror ikke politiet vil hente Dorna (9) og hennes foreldre

Det er nå klart at rettssaken mellom familien i Vang i Valdres og Utlendingsnemnda skal opp for retten i desember. Støttegruppa for Dorna regner med at familien får bli i landet inntil rettssaken starter.

Dorna med mor og far, Fulan Yang og Alireza Minay.

SER FREM TIL EN AVKLARING: Rettssaken mellom Dorna Minay (9) og hennes foreldre mot UNE starter den 9. desember. Familien har fått avslag på asylsøknaden, og fikk frist til å forlate landet frivillig den 2. juli i år.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Oslo tingrett, rettsbygningen

FIRE DAGER I RETTEN: Rettssaken skal gå over fire dager i Oslo tingrett.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utvisningsvedtaket mot Dorna Minay og hennes foreldre skal behandles i Oslo tingrett den 9. desember.

Dorna har iransk far og kinesisk mor. De møttes som asylsøkere i Norge i 2003. To år senere ble Dorna født. Hun har bodd på asylmottaket i Vang i Valdres hele sitt liv, men Utlendingsnemnda (UNE) vil sende dem ut av landet.

Foreldrene fikk avslag på asylsøknaden i 2006, men har fortsatt å oppholde seg i Vang fordi de selv ikke opplever at de har noe land å reise til uten at en av dem må skilles fra Dorna.

Men i år kom beskjeden fra UNE om at familien måte forlate landet innen 2. juli, hvis ikke vil politiet gripe inn før eller senere. Nå håper familien og deres støttespillere at politiet avventer til rettssaken er overstått.

Viktig at datoen er satt

Dornas far, Alireza Minay, fortalte til NRK tidligere i høst at familien har levd i konstant frykt for at politiet skal komme og hente dem etter at fristen for frivillig utreise fra Norge utløp.

– Dette er en veldig vanskelig situasjon. Hver dag preges av stress og redsel, og jeg er redd for å miste familien min. Dorna er en god jente og hun er glad her i Vang. Hele hennes verden er her i Vang, sa Minay.

Nå som datoen for rettssaken i Oslo tingrett har blitt satt, letter situasjonen noe for familien. Støttegruppa for Dorna håper familien kan senke skuldrene i månedene frem til rettssaken.

– Man har jo aldri noen garantier, men jeg tviler på at Politiets utlendingsenhet vil sende familien ut av Vang i Valdres nå i påvente av rettssaken, sier Tone Lajord i støttegruppa.

Alireza Minay og Fulan Yang

REDDE FOR Å BLI UTTRANSPORTERT FØR RETTSSAKEN: Alireza Minay og Fulan Yang sier familien lever i konstant frykt for at politiet når som helst skal transportere dem ut av Norge

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Påvirkes av andre asylbarn-saker

Det har vært flere lignende saker i media den siste tiden som omhandler asylbarn som har bodd lenge i Norge og hvor familiene har fått avslag på opphold.

Historiene til asylbarna Yalda og Neda har fått stor oppmerksomhet i media. Familien i Vang i Valdres har fulgt nøye med på hva utfallet har blitt i disse sakene.

– Det er klart at Dorna og foreldrene gjør sine tanker om at utfallene i disse sakene også kan påvirke deres sak, sier Lajord.

Kan allikevel bli uttransportert

Tone Lajord og Elisabeth Hålien har engasjert seg for familien

SER FREMOVER: Tone Lajord i Støttegruppa for Dorna sier de ser frem mot en avklaring.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Politiets utlendingsenhet står for selve uttransporteringen i slike saker. De ønsker ikke å la seg intervjue, men sier på generelt grunnlag at det ikke er uvanlig å uttransportere personer selv om det foreligger en stevning for retten.

I slike situasjoner har politiet en tett dialog med UNE.

Støttegruppa for Dorna jobber nå for fullt med at familien skal kunne føle seg trygge i Vang i Valdres inntil saken kommer opp for retten.

– Vi har en god advokat som jobber med saken. Vi ser at brikkene begynner å falle på plass, så vi ser helt klart framover sier Lajord.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Oslo tingrett.