36 barn tvangsutsendt i år, mot ingen de to tidligere årene

Det har vært en sterk økning i antall tvangsutsendte barn til Afghanistan i år, viser tall fra Politiets Utlendingsenhet. Utsendelsene skjer samtidig som regjeringen har nye regler for behandlingen av asylbarn på høring.

Det har vært en sterk økning i antall barn som blir tvangsutsendt til Afghanistan i år, viser tall fra Politiets Utlendingsenhet.

SE TV-INNSLAGET: Utsendelsene skjer samtidig som nye regler for asylbarn er ute på høring. Hassan Maqsodi er en av 20 mindreårige som ble uttransportert til Afghanistan i august. – Jeg har veldig lyst til å ha et bra liv, og ikke bo i Afghanistan, sier Hassan over Skype fra Kabul.

36 barn er tvangsutsendt fra Norge så langt i år, mot ingen de to tidligere årene. De fleste av barna nærmer seg grensen for å få opphold på grunn av tilstrekkelig tilknytning til Norge. Utsendelsene skjer samtidig som nye regler for asylbarn er ute på høring.

Hassan Maqsodi er en av 20 mindreårige som ble uttransportert til Afghanistan i august. Da var totalt 36 barn tvangssendt til landet. Tidligere har det ikke vært praksis å sende noen barn til Afghanistan.

24. august i år ble Hassan og familien hans hentet tidlig på morgenen i Mandal.

– Det var søndag og jeg sov med søsteren min. Det var noen som vekket meg, og de sa at vi skulle bli kastet ut av landet. Og jeg ble veldig lei meg, sier Hassan Maqsodi til NRK over Skype fra Kabul.

– I Norge bodde jeg nesten i tre år. Der gikk jeg på skolen, jeg lærte norsk og jeg har veldig mange kjente der. Jeg gikk på fotballtrening. Det var bra i Norge, veldig bra, sier Hassan.

– Regjeringen bør være tilbakeholdne

NOAS reagerer på at utsendelsene skjer samtidig som regjeringen har nye regler for behandlingen av asylbarn ute på høring.

– Regjeringen har sagt at de skal legge mer vekt på barnets beste, og senke terskelen på hvem som skal få opphold. Da bør de absolutt være tilbakeholdne med å sende tilbake folk som nærmer seg den grensen. Nå er saken ute på høring, så man bør få avklart de reglene før en sender noen tilbake, sier Mari Seilskjær, prosjektmedarbeider i NOAS.

UNICEF er bekymret for at barn sendes tilbake til dagens Afghanistan.

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært vanskelig. Og den er forverret den siste tiden. I forbindelse med valget ser vi stadig flere militante angrep i Afghanistan. FNs sikkerhetsråd ble senest i september orientert om en forverret sikkerhetssituasjon for befolkningen i Afghanistan, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i Unicef Norge.

– Returnerer så mange som mulig

Samtidig har Norge økt antall totalutsendelser til Afghanistan særlig den siste måneden. Politiets utlendingsenhet stiller ikke til intervju, men gir oss følgende svar på e-post:

«Det er mange afghanere som oppholder seg ulovlig i Norge og PU returnerer så mange som til enhver tid er mulig».

Hassan bor i Kabul, midlertidig hos en venn av familien. Han føler seg svært utrygg i landet.

– Det er ikke bra å bo her. Her er det dårlig, det er krig. For en uke siden var det bomber i en annen by og jeg blir veldig redd.

Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg har veldig lyst til å ha et bra liv, og ikke bo i Afghanistan, sier Hassan.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Afghanere og andre som har fått avslag på asyl i Norge, skal sendes ut av landet. Det er regjeringens klare budskap. Men regjeringens samarbeidsspartnere liker dårlig at flere barn som har vært i Norge i lang tid sendes ut av landet.

– Vårt mål er å øke utransporten med 45 prosent i år, sammenlignet med forrige regjering, sier statssekretær Himanshu Gulati i Frp.

– Ikke gitt instruks om at barn skal prioriteres sterkere

Afghanere og andre som har fått avslag på asyl i Norge, skal sendes ut av landet. Det er regjeringens klare budskap.

– Vårt mål er å øke utransporten med 45 prosent i år, sammenlignet med forrige regjering. Det vil også innebære at både barnefamilier, afghanere og andre grupper sendes ut i større grad enn tidligere, sier statssekretær Himanshu Gulati i Frp.

– Det er ikke gitt noen instruks om at lengeværende barnefamilier skal prioriteres sterkere enn andre, sier han.

– Man skal være varsom

Men regjeringens samarbeidsspartnere liker dårlig at flere barn som har vært i Norge i lang tid sendes ut av landet.

– Det er en klar forståelse mellom oss og regjeringen om at man skal være varsom med å kaste ut dem som kan bli berørt av et nytt type regelverk, sier Trine Skei Grande (V).

– De som kan bli berørt av endringen vi jobber med, der bør saken stå i ro, til vi har en endelig konklusjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Hensynet til barn skal vektlegges sterkere i asylsaker. Det er en del av samarbeidsavtalen mellom regjeringen og Venstre og Krf. Høringsfristen gikk nylig ut for et forslag som skal sikre dette.

Men Justisdepartmentet mener ikke nye regler ville endret situasjonen for de afghanske familiene som er uttransportert den siste måneden.

– De nye endringene skal først og fremst gjelde fremtidige saker, mens de som sendes ut nå er folk som har fått sine søknader behandlet, fått avslag, og er i ulovlig i Norge per dags dato, sier statssekretær Himanshu Gulati.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger