Hopp til innhold

Neda (13) får ikke komme tilbake til Norge

Oslo tingrett mener Utlendingsnemnda hadde rett i å sende Neda Ibrahim og familien hjem til Jordan.

Neda Ibrahim

Neda og familien Ibrahim sin advokat, Arild Humlen, har hele tiden ment at UNE sin utsendelse strider med menneskerettighetene, men i dommen aviser tingretten at UNE har gjort noe galt.

Foto: Tine Poppe

Det store spørsmålet i ankesaken i Oslo tingrett, har vært om UNE misbrukte sin myndighet da Neda Ibrahim og familien ble sendt tilbake til Jordan i juni i fjor.

Arild Humlen

Familien Ibrahims advokat, Arild Humlen, har hele tiden ment at UNE sin utsendelse strider med menneskerettighetene.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Familiens advokat, Arild Humlen, har hele tiden ment at UNE sin utsendelse strider mot menneskerettighetene.

Men i dommen som kom i dag, aviser Oslo tingrett at UNE har gjort noe galt.

– Jeg er overrasket over avgjørelsen, spesielt fordi retten ikke legger til grunn den sakkyndiges forklaring og de barnepsykiatriske faktaene i saken, sier Humlen til NTB.

Han peker på at det er flere sider ved saken som ikke er drøftet i dommen.

– Det er litt merkelig. Vi skal nå lese dommen grundig og vurdere hva vi skal gjøre videre, sier han.

Bakgrunn for saken

Ekteparet Ibrahim lot som de var palestinske flyktninger fra Irak da de kom til Norge i 2003 med to småbarn. Familien fikk endelig avslag på asylsøknaden i 2006 og har søkt om omgjøring av dette fem ganger. Men Utlendingsnemnda (UNE) har opprettholdt avslaget. I mellomtiden fikk ekteparet to barn til.

Da UNE i 2013 fikk brakt på det rene at familien hadde løyet om bakgrunnen, ble de raskt sendt til Jordan. Familien hadde da bodd på Dale asylmottak i Sandnes i Rogaland i ti år.

Familien Ibrahim saksøkte staten og vant fram i tingretten, på bakgrunn av at UNE ikke hadde vurdert familiemedlemmenes helsesituasjon før utsendelsen. UNE aksepterte dommen, revurderte saken og fattet et nytt utvisningsvedtak. Det er dette vedtaket familien hadde håpet å få omgjort.

UNE tilfreds med dommen

– Vi konstaterer at dommen støtter UNEs syn på alle punkter. Advokat Humlen hadde en lang rekke innvendinger mot UNEs siste beslutning, men har ikke fått retten med seg på noen av dem, sier kommunikasjonssjef i Utlendingsnemnda, Bjørn Lyster.

Et stridstema i saken har vært forholdet mellom hensynet til barnets beste og såkalt innvandringsregulerende hensyn.

– Dommen slår fast at barnets beste er forsvarlig vurdert. UNE mente at hensynet til barnets beste isolert sett talte for at de fikk tillatelse til å bo i Norge, men at andre hensyn måtte veie tyngre. UNE la da større vekt på at foreldrene i en årrekke løy om hvem de var og hvor de kom fra. En slik avveining har UNE rett og plikt til å gjøre, sier Lyster.

Familiens advokat vil nå ta kontakt med både familien og Støttegruppa for Neda, og diskutere om dommen skal ankes til lagmannsretten.

– Men det er lang saksbehandlingstid. Det må vi også vurdere oppi det hele, sier Humlen.

Flere nyheter fra Rogaland