Hopp til innhold

Dømt til tvungent psykisk helsevern etter dobbeltdrapet på Otta

Mannen som drepte et eldre ektepar på Otta var ikke strafferettslig tilregnelig. Dommen er som forventet, sier aktor og forsvarer.

Krimteknikere jobber på åstedet på Otta.

DREPT: Et eldre ektepar ble drept i sitt eget hjem på Otta i Sel 1. august 2022.

Foto: Runar Henriksen Jørstad

Vestre Innlandet tingrett har nå dømt den 46 år gamle mannen til tvungent psykisk helsevern. I praksis betyr det at han vil få behandling på en lukket psykiatrisk institusjon.

Retten har konkludert med at tiltalte var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

«Dette er grusomme handlinger som det er vanskelig å se for seg at ville blitt utført av en med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne», står det i dommen.

Mannens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, har ikke rukket å lese hele dommen, men sier han ikke er overrasket over resultatet.

Også aktor, statsadvokat Torbjørn Klundseter, sier at dommen er som forventet.

Utilregnelig og farlig

Det var om kvelden 1. august i 2022 at politiet fikk melding om knivstikking i et boligkompleks på Otta i Sel kommune i Innlandet.

Et par i 80-årene ble drept i sitt eget hjem.

Mannen ringte selv til politiet og fortalte hva han hadde gjort.

Les også Dobbeltdrap på Otta: Kripos på plass i natt

Krimteknikere på Otta

Under rettssaken sa de rettspsykiatrisk sakkyndige at det er stor gjentakelsesfare om mannen slippes løs i samfunnet i dag. Selv inne på en institusjon vil det i lang tid være høy risiko for voldsbruk, mener de.

– Risikoen for nye, voldelige handlinger er svært høy.

Retten mener det er bevist at det er nærliggende og reell fare for at tiltalte vil kunne begå nye og alvorlige handlinger.

I dommen står det at knivdrapene og likskjendingen var uten noen form for rasjonelt motiv.

Innlagt på Otta

Den dømte har en langvarig historie med psykisk sykdom. Han har slitt med slik sykdom i over 25 år.

Han var blant annet innlagt på Bredebygden psykiatriske sykehus, en nå nedlagt institusjon på Otta.

Statsforvalteren i Innlandet har gransket om Sykehuset Innlandet og Sel kommune ga et forsvarlig helsetilbud til mannen forut for drapene.

Statsforvalterens konklusjon er at det ikke har vært brudd på helselovgivningen og at helsehjelpen var gitt «i tråd med god praksis».

Partene enige

Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Han har en meget alvorlig psykisk sykdom, og er på det nærmeste behandlingsresistent, sa aktor Torbjørn Klundseter.

Les også Dobbeltdrapet på Otta: – Han har en meget alvorlig psykiatrisk sykdom

Krimteknikere jobber på åstedet på Otta.

Mannens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, ba retten om ikke å dømme mannen til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Bjørnsen mener samfunnets beskyttelsesbehov blir godt nok ivaretatt gjennom et administrativt vedtak om tvungent helsevern.

Bjørnsen er for øvrig enig i at 46-åringen trenger omfattende psykisk helsehjelp under tvang.

Mannen er i tillegg dømt til å betale nesten 400.000 kroner til sammen i erstatning til de etterlatte.

– Jeg er fornøyd med at man har blitt hørt litt når det gjelder erstatningsspørsmålet og jeg syns oppreisningsspørsmålet er behandlet greit, sier mannens forsvarer, Anders Bjørnsen.

Kan ikke slippes fri

Den 46 år gamle mannen ville uansett resultat i retten ha blitt behandlet under tvang.

Når han nå er dømt i retten til tvungent psykisk helsevern - altså at det ikke bare er en medisinskfaglig beslutning, men også en rettslig en - betyr det at helsevesenet ikke alene kan vurdere når mannen eventuelt kan slippes ut i samfunnet igjen.

Med en slik dom må det også godkjennes av statsadvokaten og eventuelt rettsapparatet.

Stygg drapsstatistikk

I dommen bemerker Vestre Innlandet tingrett at hvert tredje drap i Norge begås av alvorlig psykisk syke personer.

Retten stiller spørsmål om hva som må gjøres for å hindre at alvorlig psykiske mennesker i Norge utfører slike grusomme handlinger.

«Det er ikke rettens oppgave å ta stilling til hva som kunne vært gjort annerledes. Ingen kan heller gi et entydig svar. Til det er problematikken for komplekst og sammensatt. Ingen enkelt person i kretsen rundt tiltalte kan lastes for drapene. Som samfunn må en imidlertid kunne spørre seg om vi har et godt nok system for i tide å fange opp de mest alvorlig psykisk syke og beskytte samfunnet mot at slike grufulle handlinger skjer. Bevisføringen i denne saken etterlater et bestemt inntrykk av at vi som samfunn fortsatt har en vei å gå», står det i avslutningen av dommen.

Flere saker fra Innlandet

Knivstikking Lillehammer, 12. juni 2024

Leiter etter gjerningsperson etter valdshending med kniv

Jo Christian Jordet

Vil ha forvaringsdømt tilbake i fengsel