Hopp til innhold

Far og sønner dømt for vold og trusler mot norsk-somalisk familie

Østre Innlandet tingrett har dømt en mann fra Elverum til 120 dager i fengsel for trusler og vold mot en norsk-somaliske familie.

Ridwan Ali Mussa og Fadumo Ali Bulhan i tingretten

VANT FREM: Ridwan Ali Mussa og Fadumo Ali Bulhan fortalte om trakassering og frykt da rettssaken gikk i tingretten i juni.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Dom i saken falt fredag formiddag.

Faren og hans to sønner på 16 og 18 år er dømt for både vold og trusler.

Saken som er omtalt som rasisme-saken i Elverum har fått stor oppmerksomhet. I fjor sommer fortalte familien Buhlan at de valgte å flytte fra byen i Østerdalen etter flere år med trakassering.

En far og hans to sønner ble tiltalt og rettssaken gikk i tinghuset i Elverum i juni.

Faren er dømt til fengsel, mens de to sønnene har fått betinget fengselsstraffer på henholdsvis 30 og 60 dager. Dermed slipper 18- og 16 åringen å sone sine straffer om de ikke begår nye lovbrudd i prøvetida som er på tre år.

  • NRK har skrevet en rekke artikler om familien Bulhan og det de har opplevd. Les mer her.

Må betale erstatning

Konflikten mellom den norsk-somaliske familien og den etnisk norske familien toppet seg i fjor sommer med et voldelig sammenstøt og førte til at politiet startet etterforskning av saken.

I retten erkjente ingen av de tre tiltalte straffskyld. De nektet også for at konflikten med familien Buhlan var rasistisk motivert.

Faren er imidlertid funnet skyldig i trusler mot familien, og for bruk av vold mot et av familiemedlemmene. Retten konkluderer også med at truslene knytter seg til hudfarge.

Etter hendelsen i fjor sommer fikk byen ved Glomma et rasismestempel. Mange engasjerte seg mot rasisme fordi de ikke ville bli identifisert med slike holdninger.

Faren er dømt til å betale erstatning til de tre fornærmede på til sammen 40.000 kroner. Sønnen frifinnes for erstatningskravet som var reist mot dem.

Anker dommen

Advokat Jostein Løken

FORSVARER: Jostein Løken sier at mannen umiddelbart bestemte seg for å anke dommen.

Foto: Mats Sparby / NRK

Faren anket dommen med en gang han fikk den forkynt, sier hans forsvarer Jostein Løken.

– Han mener dommen ikke er rettferdig. Et sentralt punkt er om det foregikk såkalt provokasjon. Anken vil fokusere på dette, at han selv ble utsatt for ganske massiv vold.

De tiltalte har forklart at det i lengre tid har vært konflikt mellom de to familiene, som har involvert flere personer.

Aktor Helge A. Eidsvaag sier påtalemyndigheten tar dommen til etterretning og at de vil gå grundigere gjennom den.

– Men påtalemyndigheten har jo fått medhold i skyldspørsmålet, og det er man fornøyd med.

Helge A. Eidsvaag

AKTOR: Helge A. Eidsvaag sier påtalemyndigheten er tilfreds med at de har fått medhold i skyldspørsmålet.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han legger til:

– Det er ikke overraskende at straffeutmålingen blir lavere enn aktoratet har som påstand. Så det tar påtalemyndigheten til etterretning. At de to ungdommene fikk betinget dom med forlenget prøvetid på hele tre år er heller ikke overraskende.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokat for Bulhan-familien, Willy Saar Pedersen, han ønsker ikke å kommentere dommen på nåværende tidspunkt.

Rettelse: I en tidligere versjon skrev NRK at faren hadde jaget de fornærmede inn i leiligheten deres og kom med drapstrusler. I dommen står det at retten finner det svært sannsynlig at tiltalte har utøvd drapstrusselen, men at det er tvil om dette. Retten har derfor ikke lagt dette til grunn i dommen.