Dømt for sexkjøp

En mann i 30-åra fra Østerdalen er dømt for å ha kjøpt sex og oppbevaring av narkotika.

Det var i mars 2012 at mannen var ute og møtte en kamerat i Oslo.

Ga etter

Ifølge mannens forklaring ble han kort tid etter at han og kameraten skilte lag, oppsøkt av en kvinne som tilbød han sex mot betaling. Noe han avslo. Men kvinnen skal ifølge dommen i Sør-Østerdal tingrett ikke ha gitt seg, og hun senket stadig prisen. Han forklarte at han etterhvert ble sjarmert og siden prisen var så lav, så sa han til slutt ja. De dro så hjem til siktede hvor de hadde sex.

Han erkjenner at han visste at det var straffbart å kjøpe sex, og erkjente også straffeskyld.

Narkotika

Mannen ble også dømt for på samme tidspunkt å ha oppbevart narkotika til eget forbruk. Også dette erkjente han straffeskyld for.

Mannen flyttet til Østerdalen for å komme bort fra sitt vante miljø. Han har slitt med rusproblemer siden ungdommen, og ønsket sjøl samfunnstraff for å bli kjent med sitt nye miljø og gjøre en nyttig innsats.

Dette ble imøtekommet av retten, som la vekt på at i straffeskjerpende retning er narkotika og kjøp av seksuelle tjenester et samfunnsproblem og ofte ledd i internasjonal kriminalitet.

Mannen ble dømt til samfunnstraff i 30 timer.