Dømt til 15 års fengsel for drap på kona

En 39 år gammel afghansk mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 15 års fengsel for drapet på sin gravide kone. Kvinnen ble drept med 20 knivstikk ved Maxi i Hamar i oktober 2014.

Politiet etterforsker drap i Hamar

Kvinnen ble funnet drept ved Maxi storsenter i Hamar.

Foto: Stein Schinstad / NRK

I tingretten ble han dømt til 15,5 års fengsel.

Det var i oktober i 2014 at en kvinne ble funnet drept i nærheten av Maxi Storsenter i Hamar. Kvinnen lå bak det gamle bygget ved Jorkjend bil.

Hun var asylsøker fra Afghanistan, og hennes mann ble pågrepet og siktet for drapet. Han var også asylsøker. Sammen har de to små barn. Et av barna var tilstede ved drapet. Barnet var to år på drapstidspunktet. I retten har mannen forklart at det var kona som hadde kniv med seg den skjebnesvangre dagen og at han etter et basketak mistet besinnelsen og husker lite av hva som skjedde etterpå.

Han nektet først for å ha noe med drapet å gjøre, men innrømmet etter hvert straffskyld.

I tingretten ble mannen fømt til 15,5 års fengsel. I Eidsivating lagmannsrett la aktor ned påstand på 16 års fengsel, det samme som i tingretten.

Drepte kona med 20 knivstikk - dømt til 15 og et halvt års fengsel

Uklart motiv

Mannen anket tingrettens dom på at drapet var begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Han har innrømmet forsettlig drap.

I lagmannsrettens dom slås det fast at det eksakte motivet for drapet er ukjent, men at det skjedde i affekt og sinne uten at en kan si sikkert hva som utløste dette.

På grunn av den svært brutale måten drapet skjedde på, finner lagmannsretten grunn til at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. Retten legger vekt på at parets barn ble vitne til drapet, og trolig så det hele skje.

Retten mener at det er fare for senskader på barnet, og dette er skjerpende.

Mannen fikk noe strafferabatt fordi han hele tida har samtykket i videre fengsling. Han har sittet 16 måneder i varetekt.

Mannen ble også dømt til å betale erstatning til parets to barn, henholdsvis 350.000 kroner og 250.000 kroner. Mest fikk barnet som var tilstede da drapet skjedde.

Mannen har godtatt å betale erstatning, men ville ikke godta en høyere sum enn 200.000.