Dette er Norges mest «lukrative» fotobokser

De 25 fotoboksene som tar flest råkjørere står i Oslo-området, i Bergens-området og i Hedmark og Oppland. Staten håver inn millioner på disse fotoboksene hvert år, melder bladet Motor.

Fotoboks

Staten håver inn millioner på råkjørere som blir avslørt av fotoboksene hvert år.

Foto: Vigidis Wågø-Wares / NRK

– Jeg føler med dem som blir tatt, sier Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn.

Det er i hans kommune den mest innbringende fotoboksen i Norge ligger, nærmere bestemt på E18 mellom Hovet og Brattås. Ordføreren mener folk kan bli fartsblinde etter å ha kjørt en fin veg i 110 og 90, og at det er noe av årsaken til at så mange kjører for fort.

Magasinet Motor har regnet sammen hvor mye Staten fikk inn i bøter fra de 25 fotoboksene i landet som tar flest råkjørere.

Sju av disse fotoboksene står i Oslo-området, seks i Hedmark og Oppland og fem i Bergens-regionen.

Ved inngangen til 2017 var det 271 fotobokser i Norge som måler farten på et bestemt punkt, samt 37 såkalte streknings-ATK, som måler gjennomsnittsfarten over en strekning på et varierende antall kilometer.

Totalt registrerte fotoboksene 157.000 fartsovertredelser som resulterte i 242 millioner kroner i bøter. 780 førerkort ble beslaglagt, skriver Motor.no.

Boksen som tar inn mest ligger i Telemark

Fotoboksen på E18 ved Hovet/Brattås i Porsgrunn er den mest innbringende i Norge. I fjor måtte 5326 bilførere betale over 14 millioner kroner til Staten fordi de kjørte for fort akkurat der.

Fotoboksen står i en 70-sone etter en lang strekning med fartsgrense 110 kilometer i timen.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss

IKKE SÅ RART: Porsgrunnordfører Robin Kåss sier han forstår at mange kjører for fort på denne strekningen av E18.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Boksen står rett før et farlig kryss, og hvis en ikke er kjent er det et problem, sier ordfører Robin Kåss i Porsgrunn.

Han mener folk kan bli fartsblinde etter å ha kjørt en fin veg i 110.

Allerede neste år settes imidlertid arbeidet trolig i gang med ny E18 ved Porsgrunn.

– Bedre at folk betaler enn at vi får alvorlige ulykker

UP-sjef Runar Karlsen er helt klar i hva han mener om fotobokser.

UP-sjef Runar Karlsen
Foto: KJartan Rørslett / NRK

– Vi er ikke opptatt av at det kommer penger inn til Staten, men at lavere fart hindrer alvorlige ulykker, sier han.

Han viser til at de både har mobile og stasjonære fartsmålinger, og at de har god effekt.

– Folk kjører kanskje fortere mellom fotoboksene, men i hovedsak holder de fartsgrensene der boksene er. Da har vi oppnådd noe, sier Karlsen, som viser til det enkle faktum at høy fart gir mer alvorlige ulykker.

En dødsulykke koster samfunnet mellom 10 og 20 millioner kroner.

76 førerkort røk i seks bokser

Fotoboksen i Rælingstunnelen har i flere år vært landets mest innbringende fotoboks. Den tok alene inn nærmere 14 millioner kroner i bøter i fjor.

Av de seks fotoboksene i Hedmark og Oppland var det de to på E6 som dro inn flest millioner i bøter, drøyt 4.5 millioner kroner i Stange og 3,6 millioner i Øyertunnelen i Øyer.

I tillegg til at råkjørerne gjennom Hedmark og Oppland fikk til sammen 18,6 millioner i bot, mistet 76 av dem førerkortet.

Fotoboks, riksvei 4 i Grua på Lunner

Seks fotobokser i Hedmark og Oppland er bland de 25 i landet som tok flest råkjørere i fjor. Denne fotoboksen på riksvei 4 i Lunner er ikke på topplista.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Les også: