Flere tas for råkjøring

Antall førerkortbeslag i Hedmark og Oppland på grunn av høy hastighet har økt med 10 prosent på et år. Utrykningspolitiet er bekymret og ber folk senke farten.

Økning i førerkortbeslag hos unge menn

Stadig flere førerkortbeslag, unge menn er verstingene

På politihuset i Hamar sitter distriktsleder i utrykningspolitiet, Tor Magne Kalland og oppsummerer året. Han er bekymret over de mange førerkortbeslagene.

1181 bilister ble i 2012 fratatt førerkortet på veiene i Hedmark, Oppland og Romerike fordi de kjørte for fort. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med året før.

– Det er negativt fordi omkostningene er så store hvis det skjer ulykker i høy hastighet, sier Tor Magne Kalland.

Kjører fort på glatta

Også når det er glatt kjører mange for fort.

– Mange er ikke bevisst på å tilpasse kjøreatferd ut fra føreforhold. De velger å følge skiltinga og holde hastigheten oppe til tross for at føret tilsier noe annet, sier Kalland.

Fotoboks, riksvei 4 i Grua på Lunner

Denne fotoboksen står etter en sving på riksvei 4 i Lunner. Flere mister førerkortet for råkjøring enn tidligere.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

I slutten av desember var det mange utforkjøringer og ulykker på veien i Hedmark og Oppland. Store snøfall og væromslag gjorde kjøreforholdene vanskelige og stedvis var veiene såpeglatte.

Da er det ekstra viktig å tilpasse farten, mener UP-sjefen. For når ulykken først skjer går det ikke an å skylde på føret, mener han.

– Jeg synes ikke det. Jeg mener at man må gå i seg selv. Det er førers ansvar. Setter man seg bak rattet har man et ansvar, ikke bare overfor seg selv, men også overfor andre, sier han.

Kjører forsiktig

På Basthjørnet i Elverum fyller Rekan Ismael Kakel tanken på bilen. Han er i 20-åra og glad i å kjøre bil. Denne dagen er det null-føre. Det er våt asfalt og stedvis glatt, men det bekymrer ikke Rekan.

– Nå som det er asfalt kan det hende at jeg gir på litt, men hvis det er så glatt som det var for noen dager siden, da er det bare å kjøre forsiktig, sier han.

Til tross for at farten går opp, går antallet dødsulykker i trafikken ned. Tor Magne Kalland mener det skyldes bedre veier, sikrere kjøretøy og at flere enn før bruker bilbelte. Han tror enda flere ulykker kunne vært unngått om folk satte ned farten og kjørte etter forholdene.

– Hundre og femti omkomne er hundre og femti for mange. Selv om tendensen er positiv er det fortsatt en stor jobb å gjøre. Vi kommer til å fortsette å jobbe med å redusere hastigheten og at de som velger å kjøre for fort vil bli tatt, sier UP-sjefen.