Hopp til innhold

Derfor ga de ferdigattest på Pernup

Mange spør seg hvordan Trysil kommune kunne gi ferdigattest til et leilighetsbygg med så alvorlige mangler som nå er avdekket på Pernup.

Avdelingsleder Rune Møller Poulsen på bygg og geodataavdelingen sier dette:

– Fordi ansvarlig søker hadde lagt ved all dokumentasjon som kreves og der ble det bekreftet at både det branntekniske og det bygningsmessige ellers var utført i tråd med lov og forskrift. Ansvarlig søker dokumenterte at alt var på stell. Da plikter kommunen etter loven å utstede ferdigattest, sier han.

Etter flere bekymringsmeldinger dro de på tilsyn på Pernup sammen med Midt-Hedmark brann- og redningsvesen 22. oktober. De fant store mangler på brannsikkerheten, men under forutsetning av at direktevarsling og sprinkleranlegg fungerte, la de ikke ned bruksforbud, skriver kommunen.

Flere saker fra Innlandet