Hopp til innhold

Charlie Hebdo-redaktør med oppfordring til ungdom

Charlie Hebdo-redaktør Gérard Biard kom til ytringsfrihetskonferansen på Lillehammer med en klar beskjed til ungdommen.

Bilde av redaktør i Charlie Hebdo, Gerard Biard, stående sammen med to ungdommer fra Lillehammer, Dina Victoria Mellison og Isak Putes Sunde.

Charlie Hebdo-redaktør Gérard Biard snakket med ungdommene Dina Victoria Mellison og Isak Putes Sunde om ytringsfrihet.

Foto: Andreas Mathismoen / NRK

Mandag formiddag åpnet årets samling for ytringsfriheten på Lillehammer, også kalt World Expression Forum.

Flere internasjonale gjester står på programmet, blant annet redaktør for det franske satiriske ukemagasinet Charlie Hebdo, Gérard Biard.

Han er på plass i Norge og Lillehammer for å snakke og reflektere over dagens tilstand til sensur og ytringsfrihet.

Til NRK sier Biard at man må snakke om frihet generelt, og ikke utelukkende ytringsfrihet.

– Jeg tror at det som er farlig i demokratiene og våre frie land, er at den yngre generasjonen tar friheten for gitt, sier han.

Redaktør Gérard Biard i Charlie Hebdo i Lillehammer

Charlie Hebdo-redaktør Gérard Biard har tatt turen til Norge og Lillehammer for å snakke om ytringsfrihet.

Foto: Andreas Mathismoen / NRK

Han også at ytringsfriheten er meningsløs hvis man ikke benytter seg av den.

– Så man må bruke den, og man må bruke den med omhu, sier Biard.

Tror ungdom er litt redde

Videregåendeelev Isak Putes Sunde mener Biard har noe rett når han sier at den yngre generasjonen tar friheten for gitt.

– Når man ikke kan tenke seg en verden uten, så kan man tenke sånn at «jeg trenger ikke gjøre noe for å beholde dette», sier Putes Sunde.

Redaktør Gérard Biard i Charlie Hebdo i Lillehammer foran ungdom fra Lillehammer skoler fra venstre: 1. Isak Putes Sunde 2. Selma Gjendine Østerbø 3. Dina Victoria Mellison

Gérard Biard sammen med ungdommene Isak Putes Sunde, Selma Gjendine Østerbø og Dina Victoria Mellison.

Foto: Andreas Mathismoen / NRK

Han mener likevel at ungdom er gode på å bruke ytringsfriheten sin – i hvert fall på internett.

Men jeg tror kanskje at ungdommer er litt redde for å gå ut i offentligheten og på arrangementer og si meninga si, sier han.

Tiendeklassing Dina Victoria Mellison er i hvert fall ikke i tvil om at ytringsfrihet er viktig.

Det å kunne si sin mening uten å bli straffet for det er superviktig, sier Mellison.

Stående portrettbilde av Dina Victoria Mellison

Dina Victoria Mellison synes at ytringsfrihetskonferansen på Lillehammer er et viktig arrangement.

Foto: Andreas Mathismoen / NRK

Selma Gjendine Østerbø, som også går i tiendeklasse, mener det er på tide at ungdom bruker stemmen sin og sier det de mener.

Det viktigste med ytringsfriheten er jo at vi bruker den, sier hun.

Utendørs portrettbilde av Selma Gjendine Østerbø.

Tiendeklassing Selma Gjendine Østerbø er klar på at ungdom må bruke stemmen sin.

Foto: Andreas Mathismoen / NRK

Mener det er viktig for framtida

Kristen Einarsson er direktør for ytringsfrihetskonferansen World Expression Forum AS.

Han mener ytringsfriheten er helt avgjørende for å kunne bevare demokratiet i «Vesten», og at det viktigste man gjør er å mobilisere.

– Én ting er at vi skal bruke mye mer penger på forsvar av de ytre grensene, men vi må bruke penger på å sørge for at vi har ytringsfriheten og opplyste folk som kan kjempe for demokratiet, mener Einarsson.

Kristen Einarsson

Kristen Einarsson er direktør i World Expression Forum AS.

Redaktør Biard minner om at man hele tiden må jobbe for både demokratiet og ytringsfriheten.

– Og å bruke den. Fordi hvis du ikke bruker den, så dør det ut. Så det er det viktigste den yngre generasjonen må vite og være klar over, sier han.

Flere saker fra Innlandet

Sivert Refsdal

Sivert har 20 seksere

NRK anbefaler