Bøndene krever nesten to milliarder

Bøndene krever 1.97 milliarder kroner i økte priser og tilskudd fra regjeringa. Bondelagsleder i Hedmark, Einar Myki, mener regjeringa må innfri hvis de har ambisjoner om å bli gjenvalgt til høsten.

Bonde
Foto: Frode Meskau / NRK

Årets jordbruksoppgjør er i gang. Nytt krav på 1.97 milliarder kroner ligger på bordet hos regjeringa, og i år er forventningene skyhøye etter bruddet i fjor.

Kravet i år innebærer en inntektsvekst på 47.000 kroner per årsverk i jordbruket.

– Økt inntekt er det viktigste elementet i jordbrukets krav, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til avisa Nationen .

– Nøkternt krav

Småbrukarlaget mener det er et krav som følger opp Stortingets mål.

– Vi mener at det er et nøktern, men nødvendig krav, i forhold til å nå landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon, sier bondelagsleder i Hedmark, Einar Myki.

Han mener regjeringa må ta sin egen landbruksmelding på alvor og gi mer ved årets forhandlinger, slik at selvforsyningsgraden kan øke.

– Vi forventer nå at staten imøtekommer oss med et bra tilbud og bra forhandlingsvilje, slik at vi kan bidra til å øke matproduksjonen og holde tritt med befolkningsveksten. Matproduksjonen har stått rolig, så lenge dagens regjeringa har sittet ved roret, sier Myki.

Så rødt

I mai i fjor så bønder over hele Norge rødt, da regjeringen ga Norsk Bondelag og Småbrukarlaget et tilbud på 900 millioner kroner – en sum som lå 1,3 milliarder kroner under det opprinnelige kravet på 2,2 milliarder.

– Nå må regjeringa innfri, har vært en klar oppfordring fra bønder over hele landet, gjennom lang tid.

– Det er best for alle parter at vi får til en avtale, sier Myki.

Hvis bøndene bryter forhandlingene, som i fjor, så er det statens tilbud som blir stående.

– Hvis regjeringa har ambisjoner om å bli gjenvalgt til høsten, så må vi få til en avtale. Det er viktig for landbruket, og det er viktig for næringsmiddelindustrien av vi har et landbruk med framtidstro, sier Myki.

Lavere krav

Kravet i år på i underkant av to milliarder kroner fra bøndene er over 200 millioner lavere enn i fjor.

– Det har sammenheng med kostnadsutvikling, og vi har levert et nøktern krav, som vi mener er nødvendig for å øke norsk matproduksjon, sier Myki.

Overleveringen av kravet fra bondelagene til regjeringa skjedde kl. 10 i Landbruks- og matdepartementet fredag.

Staten skal presenterer sitt tilbud 7. mai, og forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

– Jeg er optimist for at vi skal bli enig om en avtale, avslutter Myki.

Einar Myki

Einar Myki, leder av Hedmark bondelag

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Flere saker fra Innlandet