Bomkaoset som ikke tar slutt

Før jul trodde beboerne på Galterud at de slapp bomstasjon på fylkesvei 175, og statssekretær Bård Hoksrud fikk blomster for innsatsen. Nå står bommen der likevel.

Bård Hoksrud og Knut Enger

BLOMSTER: Statssekretær Bård Hoksrud lovte før jul at beboerne på Galterud skulle slippe å betale bompenger. Han fik blomster for de gode nyhetene.

Foto: Ann Kristin Mo

– Det oppstod et akutt raseri. Hadde vi visst dette på forhånd, er jeg nokså sikker på at folk hadde lenket seg fast i fundamentene her og forhindret at bommen kom opp.

Det sier Knut Enger, som er leder i grendeutvalget. Han forteller at bommen på Galterud på grensa mellom Kongsvinger og Sør-Odal ble satt opp for et par uker siden. Til stor skuffelse for beboerne på Galterud.

Beboerne på Galterud må betale bompenger

SKUFFET: Knut Enger, leder i grendeutvalget, er skuffet over at bomstasjonen ved Galterud er tilbake.

Foto: Frode Meskau / NRK

For i oktober var statssekretær Bård Hoksrud fra Samferdselsdepartementet på besøk og kom med lovnader om at bommen skulle flyttes, slik at beboerne slapp å betale bomavgift for å komme seg til bysentrum i Kongsvinger.

Bommen på fylkesvei 175 ved Siva, er en av flere bommer som er satt opp for å finansiere nye E16 mellom Kongsvinger og Kløfta.

Fylkesvei 175 går parallelt med nye E16, og bommen på fylkesveien er satt opp for å hindre trafikk-lekkasje fra den nye hovedveien.

Beboerne på Galterud, som bruker fylkesveien daglig, reagerer på bomplasseringen og at de må ta regninga for ny E16. Derfor har de kjempet for å få bommen flyttet.

Skal gjøres klar for innkreving

Nye E16 mellom Slomarka og Kongsvinger åpnet i slutten av november, men fortsatt er det gratis å kjøre for bilistene. Nå er bommen på plass og skal settes i drift i løpet av kort tid.

– Statens vegvesen har fått et brev fra Samferdselsdepartementet med beskjed om at det skal gjøres klart for bompengeinnkreving på fylkesvei 175 i tråd med de opprinnelige planene, forklarer kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Georg Ståle Brødholt.

Da det ble gjort vedtak om bompengefinansiereing av E16, ble det bestemt at bommen skulle ligge der den nå står.

Desember 2014 ble det gjort vedtak i Stortinget om at bommen kan flyttes, men det forutsetter lokal enighet med vei-eier som er Hedmark fylkeskommune.

Håper på en annen løsning

Bård Hoksrud

VIL IKKE KOMMENTERE: Samferdselsdepartementet og Bård Hoksrud vil ikke kommentere Galterud-saken nå.

Foto: Odd Ragnar Lund

Beboerne på Galterud har fått signaler på at de skal få fribrikke slik at de kan passere bommen gratis, men det er nå mye usikkerhet omkring varigheten av dette.

Bygderådet på Galterud skal derfor ha et møte med blant andre Samferdselsdepartementet om saken.

– Sånn som vi ser det, så er det ikke hjemmelsgrunnlag for å ha den bommen her, så da kan man ikke ha den, sier Enger.