Bompassering til halv pris i Kongsvinger

Bompengesatsene på fylkesveiene på begge sider av den nye E-16 i Kongsvinger blir halvvert i løpet av høsten.

Bompenger Galterud

Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, stortingsrepresentant for Frp, Tor Andre Johnsen og ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand gleder seg over bompengefritaket.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Fra før av har lokalbefolkningen på Galterud og Fulu hatt fritak fra å betale bompenger på sideveiene til en ny firefelts europaveien de nesten ikke bruker. Andre som har hatt sin jobb og som pendler inn til de to områdene, eller som skal på besøk, har måtte betale ved to lokale bomstasjoner. Nå har samferdselsdepartementet gitt etter for politisk trykk både fra Kongsvinger og Sør-Odal og fra Hedmark fylkeskommune pluss fra stortingsrepresentant fra Frp, Tor Andre Johnsen. Resultatet er at bompengesatsene blir halvert.

Siden 2013 har folk på Galterud og Fulu protestert høylytt mot at de måtte betale bomavgift på fylkesvei 175 og fylkesvei 210 som er tilknyttet den nye E16 som ble åpnet i 2014. Paradokset er at innbyggerne på Galterud bruker fylkesveien og ikke E16. De ble tilslutt bønnhørt og slapp å betale da bompengeavgiftene ble innført 27. april i fjor. Dette gjelder også for Fulu. Brikken de har i bilen registrerer bompasseringen, men det kommer ingen regning.

- Dette er en ordning som har fungert bra, sier Knut Enger i Galterud Vel. Nå er han fornøyd med at pendlere og besøkende inn til Galterud og Fulu slipper med halv pris, men aller helst skulle han ha hatt bommen på sideveiene fjernet.

Ifølge bygdefolket kunne en gjennomsnittsfamilie risikere å betale 50 000 kroner i året i bompenger for en vei de ikke bruker. Men nå har regjeringen snudd.

– Det som har skjedd er at vi har fått til en tverrpolitisk enighet om et bomfritak for dem som bor her lokalt. De som kommer på besøk må betale halv pris, så vi halverer dagens bompengesatser, sier Frps Tor Andre Johnsen.

– En utfordring

Det er mange som pendler fra Galterud og inn til Kongsvinger. Disse har måttet tåle en ekstra belastning i bompenger. Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand, er glad for at pendlerne nå slipper å betale for å komme seg på jobb.

– Dette har vært en utfordring for dem som måtte gjennom bommen for å komme seg på jobb. Det har vært litt urettferdig å betale så mye når de egentlig ikke kjører på E16. Nå jobber vi for å få dette på plass før jul, sier Strand.

Øker nedbetalingstiden

Staten går ikke inn med ekstra midler for å kompenserer for bompengeletten. Dermed må brukerne av veien belage seg på lengre nedbetalingstid. Beregninger fra Samferdselsdepartementet viser at nedbetalingstiden vil øke fra 13 til 16 år med de nye takstene.

En annen konsekvens kan være at folk nå heller kjører sideveiene enn hovedveien for å spare en slant i bompengeavgift.

– Det kan være at det blir en merbelastning på andre veier, men dette er et prøveprosjekt og vi skal se på situasjonen igjen etter et år, sier ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer. Prosjektet skal evalueres om ett år.

Tor Andre Johnsen er imidlertid ikke bekymret for at trafikken kan trekke andre steder.

– Jeg har selv kjørt sideveiene og da skal man være veldig glad i å kjøre svingete veier for å spare noen få kroner. Jeg tror de aller fleste vil kjøre hovedveien.