Anker frifinnelse – har nye bevis

En hedmarking ble frifunnet for å ha brukt hunder til å jage bjørner. Nå anker statsadvokaten frifinnelsen fordi de mener å kunne bevise at hundene må ha gått løse.

Henning Klauseie

ANKER: Statsadvokaten har bestemt å anke saken der en mann ble frifunnet etter å ha vært tiltalt for å ha sluppet hundene sine løs på tre bjørner. Det bekrefter aktor i saken, Henning Klauseie.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– I tiden etter dommen har vi gjennomført etterforskningsskritt som viser at tiltaltes forklaring i tingretten om hvordan han skal ha gått med hundene i bånd, ikke kan stemme. Vi har undersøkt GPS-halsbånd som viser at hundene har vært løse, sier aktor og politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

En mann fra Hedmarken ble i begynnelsen av mai frifunnet etter å ha vært tiltalt for å ha brukt hundene sine til å jage en bjørn med to binner, øst i Elverum i mars i fjor.

Sør-Østerdal tingrett mente at det var bevist at noen slapp hundene sine løse og lot dem jage bjørnene over en strekning på nesten fem kilometer, men at det ikke var tilstrekkelig bevist at hundene tilhørte hedmarkingen.

Nektet

Jørn Mejdell Jakobsen

AVVENTER: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen sier han og hans klient nå avventer avgjørelsen fra lagmannsretten på om de vil se på saken eller ikke.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han forklarte i retten at han var i området for å trene hundene sine på å følge bjørnespor, og at det ble sluppet løs hunder, men at dette ikke var hans. Han ville ikke si hvem hundene tilhørte i frykt for at det kunne slå tilbake på ham sjøl.

Politiet hadde tatt beslag i GPS-halsbånd som hundene hadde på seg, men disse ble ikke undersøkt før rettssaken i tingretten, noe forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen var kritisk til under rettssaken.

– Jeg adresserte til politiet under tingrettsbehandlingen at jeg syntes det var underlig at de ikke hadde gjort de undersøkelsene som burde vært gjort før tingrettsbehandlingen. Vi får se om dette bringer ny informasjon til torgs, og ta stilling til det hvis saken kommer opp igjen.

Hastighet på 20 km/t

Politiadvokat Klauseie sier at etter en klar oppfordring fra forsvareren har de nå undersøkt halsbåndene som hundene hadde på seg.

Han mener undersøkelsene viser at forklaringen hedmarkingen ga i tingretten ikke kan stemme.

– Disse halsbåndene lagrer hastighet, og når tiltalte sier han har gått med hundene i bånd kan han umulig ha klart å holde nærmere 20 km/t i ulendt terreng. Det viser med all tydelighet at hundene har vært løse. Sporloggen viser at de har vært ved og i nærheten av bjørnehiet over lang tid og hundene har åpenbart ikke vært i bånd, sier Klauseie.

Mejdell Jakobsen sier han og hans klient tar anken til etterretning og avventer en beslutning fra lagmannsretten.

– Jeg ser at de har gjort nye undersøkelse, så får en eventuell bevisførsel rundt det avgjøre om dette indikerer å bevise om det er løse hunder eller hunder som har gått i bånd, sier Mejdell Jakobsen.

Eidsivating lagmannsrett har foreløpig ikke tatt en avgjørelse på om de vil behandle saken.