Tiltalt for å ha jaget bjørner – frifunnet i tingretten

Hedmarkingen som var tiltalt for å ha latt hundene sine jage tre bjørner er frifunnet. Tingretten mener det ikke finnes nok bevis for at hundene var hans.

Jørn Mejdell Jakobsen

TINGRETTEN: Mannens forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen er fornøyd med at hans klient er frifunnet. Rettssaken mot mannen gikk i Sør-Østerdal tingrett i slutten av april.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Dommen er i tråd med min påstand. Jeg var ganske klar overfor tingretten at det ikke var bevismessig grunnlag for å domfelle tiltalte, Når tingretten er enig med meg må man være fornøyd med resultatet, sier forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen.

Spor

Henning Klauseie

AKTOR: Aktor Henning Klauseie la ned påstand om seks måneders fengsel da rettssaken gikk i Sør-Østerdal tingrett. Det er ikke klart om saken blir anket.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Det var i mars i fjor at løse hunder jaget ei binne med to unger på Flishøgda i Elverum. Statens Naturoppsyn fulgte sporene over en avstand på cirka fem kilometer.

De anmeldte forholdet etter at en ansatt i SNO snakket med den nå frifunne mannen. Han forklarte i retten at han oppfattet det slik at det var mannens hunder som ble sluppet løs, sjøl om dette ikke ble spesifisert under samtalen.

Hedmarkingen ble tiltalt for å ha påført viltlevende dyr unødig skade eller lidelse. Han nektet straffskyld under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett i april.

Han forklarte at han hadde vært i området med sine hunder for å drive sportrening. De fant hiet, men bjørnene var ikke der. De fulgte bjørnesporene, men han slapp ikke hundene sine.

Frifunnet

Han sa at det var flere i området samtidig og noen hadde sluppet løs hunder, men dette var ikke hans hunder. Han ville ikke si hvem disse hundene tilhørte.

Nå har altså tingrett frifunnet mannen. Aktor Henning Klauseie synes deler av begrunnelsen fra retten er noe overraskende.

– Tiltaltes forklaring kom først i retten, og det ene vitne som var med på bjørnesporingen har man sett helt bort ifra. Han har åpenbart forklart seg uriktig i saken tidligere, så den totale konklusjonen at man faller ned på det man gjør finner jeg noe overraskende.

Retten mener det er bevist at mannen og en kamerat var ved hiet og drev sportrening med sine hunder, samt at noen har sluppet løs hunder. Men retten mener det ikke er lagt fram nok bevis på at hundene som ble sluppet løs var hans.

Ingen sporlogger

De begrunner dette med at det ikke er lagt fram sporlogger fra hundepeilerne eller GPS-data fra enhetene som var festet til hundene. Da politiet gjennomførte husransakelse hjemme hos mannen fant han ikke GPS'en som ble brukt på Flishøgda.

Retten legger også vekt på at det under SNOs sporing ikke ble funnet spor som tyder på at hunder i bånd ble sluppet løs.

– Han er godt fornøyd med resultatet. For han var det også svært viktig at en fellende dom ville ført til at han ville ha mistet sin rett til å jakte. Det ville ha vært veldig tungt for ham, sier Mejdell Jakobsen.