La fram nye GPS-bevis: – Løse hunder jaget bjørnene

HAMAR (NRK): Aktor mener at GPS-halsbånd beviser at løse hunder jaget tre bjørner i mars i fjor. Hundeeieren nekter for dette, og sier at halsbåndet viser jaging av rev.

Henning Klauseie

LAGMANNSRETTEN: Aktor og politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie, la fram i Eidsivating lagmannsrett fram GPS-halsbåndene som en hund hadde på seg.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen fra Hedmarken er tiltalt for å ha sluppet hundene sine løs slik at de kunne jage ei binne med to unger på Flishøgda i Elverum i mars i fjor. Han nektet straffskyld da rettssaken startet i Eidsivating lagmannsrett torsdag.

– Jeg dro for å trene hundene på å følge bjørnespor, og det var aldri aktuelt å slippe de løs, forklarte mannen i lagmannsretten.

Aktor Henning Klauseie la ned påstand om fengsel i seks måneder. Han la også ned påstand om at tiltalte skal miste retten til å drive jakt eller fangst i fem år.

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen mener at tiltalte må frifinnes.

– GPS viser stor fart

Tiltalte ble frifunnet i Sør-Østerdal tingrett, fordi retten mener det ikke er tilstrekkelig bevist at hundene som løp uten bånd var hans.

Jørn Mejdell Jakobsen

FORSVARER: Advokat Jørn Mejdell Jakobsen forsvarer mannen som er tiltalt for å latt hundene hans jage bjørner.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, og har analysert GPS-halsbåndene som en av hundene hadde på seg, og mener at de beviser helt klart at hundene ikke var i bånd.

– Hundene må ha gått løse, fordi de blant annet har holdt en fart på oppimot 20 km/t i lange strekninger, samt at sporene går på kryss og tvers og i kruseduller, sa aktor Klauseie.

Tiltalte var på det aktuelle tidspunktet fellingsleder for et kommunalt jaktlag, og var interessert i å trene hundene på bjørnespor slik at de var best mulig.

GPS-halsbånd

GPS-SPOR: De fargede strekene viser hvor hund med GPS-halsbånd løp. Ifølge tiltalen løp de løs og jaget bjørn. Hastigheten variere fra noen få km/t til 21 km/t. Hunden har hatt en hastighet på 20 km/t over en lengre strekning. Sporingen foregikk fra klokka 07 til 16.

Foto: Politiet/Økokrim

Mener hunden jaget rev

Etter en stund avsluttet de bjørnesporinga, og som belønning for at hundene hadde vært flinke slapp han løs en av hundene etter en rev, forklarte mannen. Han mener altså at GPS-halsbåndet viser at hunden hans jaget en rev, ikke bjørn.

Dette nevnte han ikke i tingretten, og aktor Henning Klauseie lurte på hvorfor han løy eller holdt tilbake informasjon i tingretten.

– Da var ikke GPS-halsbåndene undersøkt og derfor hadde jeg ikke noe bevis som støttet at hunden jaget rev, og da følte jeg det ville svekke min sak hvis jeg sa noe om dette, forklarte mannen, som også sa at tiltalen dreide seg om jaging av bjørn, ikke rev.

– Det kan virke som du tilpasser forklaringen din?, sa Klauseie.

– Det er det opp til retten å avgjøre, svarte mannen.

– Lånte bort halsbånd

Han forklarte også at han etter revejagingen lånte bort halsbåndet til noen som også ville la hunder følge bjørnesporene. Dette sa han heller ikke i tingretten.

Bjørnespor og hundespor Flishøgda, mars 2016

SPOR: Statens Naturoppsyn fulgte bjørnesporene og fant at bjørnene hadde blitt jaget av hunder.

Foto: SNO

Etter hvert fikk han vite at noen hadde sluppet løs hunder etter bjørnene, men tiltalte nektet å forklare hvem denne personen er fordi han er redd for at det vil slå tilbake til ham.

Aktor Klauseie sa i sitt sluttinnlegg at han mener retten må ta stilling til tiltaltes troverdighet.

– Tiltalte har en løpende tilpasning til fremlegging av bevis. I tingretten sa han at han aldri slapp hundene. I lagmannsretten endrer han forklaring da han får se GPS-sporingen. Da sier han at hunden jagde rev, og at han lånte bort halsbånd. Det sa han ingenting om i tingretten, sa Klauseie.

Jagde rev, ikke bjørn

Mannens forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen sa at lagmannsretten må frifinne tiltalte, hvis de på noen som helst måte er i tvil om at han har gjort det han er tiltalt for.

Mejdell Jakobsen sa han hadde forståelse for at tiltalte ikke ville fortelle hvem andre som befant seg i skogen og dra denne inn i saken, når man risikerer lange fengselsstraffer.

Han mente at GPS-sporene styrker tiltaltes forklaring ved at han hadde en ung hund som likte å jage rev, og ikke var vant med bjørner.

Dømt for falsk forklaring

Tiltalte hadde med seg en kamerat, og han er dømt for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med saken. Han løy blant annet om hvem som eide hundene.

I lagmannsretten i dag forklarte kameraten at tiltalte slapp løs en av hundene sine i løpet av dagen, og dette var for å jage en rev. Dette nevnte han ikke i tingretten.

Han forklarte også at tiltalte lånte bort GPS-halsbånd til en annen person, men ville ikke si hvem dette var. Han sa ingenting i tingretten om at det ble lånt bort et halsbånd.