Anker dommen i Øyer-drapet

Kim Andreas Kristiansen anker dommen på 17 års fengsel fra Sør-Gudbrandsdal tingrett. Han mener de formildende omstendighetene bør gi kortere fengselsstraff.

Øyer-drap, Kim Andreas Kristiansen i retten etter prosedyrer

ANKER: Kim Andreas Kristiansens forsvarer bekrefter i dag at hans klient anker straffeutmålingen. Kristiansen mener at retten burde ha lagt mer vekt på de formildende omstendighetene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen ble dømt til 17 års fengsel 6. mai i år for drapet på sin stefar.

Han ble også dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til hver av sine søsken, samt til avdødes datter og mor. Videre ble han dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til en kamerat Kristiansen truet etter drapet.

I dag kom det frem at 24-åringen velger å anke dommen.

– Bakgrunnen for anken er at Kristiansen mener at retten har tatt for lite hensyn til de formildende omstendighetene. I retten kom det frem at Kristiansen har hatt en vanskelig oppvekst og at dette i stor grad skyldes avdøde. Derfor mener han at retten burde tatt mer hensyn til dette under straffeutmålingen, sier forsvarer Odd Ivar Grøn.

Erklærte seg skyldig

Dommen fra Sør-Gudbrandsdal tingrett var enstemmig. Sorenskriver Elisabeth Løvold la ikke skjul på de brutale detaljene i saken og beskrev drapet og parteringen av den drepte 58-åringen i detalj i dommen.

Kristiansen erklærte seg skyldig etter tiltalen fra starten. Han har tidligere uttalt at han har angret dypt på drapet og den påfølgende parteringen av stefaren.

Alkoholmisbruk i hjemmet

Under rettens siste dag sa Kristiansen at han håper samfunnet tar lærdom av tragedien.

– Jeg håper på en bedring innen helsevesenet, der det legges vekt på barnevern, psykiatri og forebyggende tiltak i familier med rusproblematikk, sa Kristiansen.

I retten har både han og flere vitner beskrevet en oppvekst preget av alkoholmisbruk i hjemmet.

Etter dommen var opplest uttalte Kristiansen at han trengte betenkningstid før han tok stilling til en eventuell anke.

Det har i ettermiddag blitt klart at påtalemyndigheten ikke anker.

– Men vi tar forbehold om samme påstand når saken kommer opp i lagmannsretten, sier Storås til NRK.

Dommer Elisabeth Løvold leser opp dommen i saken mot Kim Andreas Kristiansen.