Aktor: – Jaktprat er ikke skryt eller sjargong

Aktor Inge Svae-Grotli mener at engerdølen som skal ha forsøkt å skaffe hunder til en ulovlig ulvejakt bør dømmes til fengsel i 120 dager. Forsvareren vil ha frifinnelse.

Inge Svae-Grotli

LAGMANNSRETTEN: Politiadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli, er aktor i saken mot Svein Ove Nordsveen fra Engerdal. Engerdølen er tiltalt i den store ulvesaken fra Elverum.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Svein Ove Nordsveen er en av de seks mennene som var tiltalt i den store ulvesaken fra Elverum i 2015. Fem menn ble dømt for forsøk på ulovlig ulvejakt i Strandbygda.

Nordsveen ble dømt til fengsel i seks måneder og tap av jaktrett i to år.

Opphevet frifinnelsen

Saken er ferdig for de andre mennene, men siden Høyesterett opphevet frifinnelsen av Nordsveen måtte Eidsivating lagmannsrett behandle saken mot ham på nytt. Han nektet straffskyld da rettssaken startet denne uka.

Jørn Mejdell Jakobsen og Svein Ove Nordsveen i Eidsivating lagmannsrett

NEKTER: Svein Ove Nordsveen (t.h.) har hele tiden nektet for at hundene skulle brukes i ulvejakta. Advokat Jørn Mejdell Jakobsen er hans forsvarer.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Han skal ha forsøkt å skaffe hunder til den ulovlige jakta, men hunde-eieren dro aldri til Elverum. Nordsveen forklarte at det aldri var meningen at hundene skulle delta på jakta, men skulle trenes til å følge ulvespor.

Saken startet da politiet fikk tips om ulovlig ulvejakt, og satte i gang med telefonavlytting av de 10–11 personer som de mente kunne være tilknyttet til saken. Ifra oktober 2013 til april 2014 ble det tatt opp 6000 telefonsamtaler. 20 av disse er spilt av i retten.

– Ikke skryt

Her snakker blant annet Nordsveen med en hundeeier om ulvejakta og at de skal ha med hunder. De mener sjøl at dette er jug og tullprat. Dette tror ikke aktor Inge Svae-Grotli på.

– Jeg mener at retten kan se bort ifra at det er skryt eller sjargong. Telefonsamtalene er sterke bevis. De gir uttrykk for det som skjer, sa Svae-Grotli i sitt avslutningsforedrag.

Han mener at Nordsveen kan dømmes for forsøk fordi han har gjentatte samtaler med hunde-eieren og to som var med på ulvejakta.

– Det gjøres avtaler. Nordsveen sier hundeeieren vil bli stjerne i Strandbygda. Hunde-eieren sier han er klar. Nordsveen går langt i å rekruttere ham. Nordsveen skulle bidra med et redskap til jakta: hunde-eieren og hans hunder, sa Svae-Grotli, som flere ganger henviste til at Nordsveen i et politiavhør sa at han ble «den jævla mellommannen».

Svae-Grotli la ned påstand om 120 dagers fengsel, og at Nordsveen bør miste retten til å drive jakt i to år.

– Forsøket ble ikke gjennomført

Advokat Jørn Mejdell Jakobsen startet sitt avslutningsforedrag med å hevde at aktoratet har fått tunnelsyn etter flere år med etterforskning og rettssaker.

Han sa at all tvil i denne saken må komme den tiltalte til gode.

– De jaktet uavhengig av hundene. Forutsetningen var at de skulle bli oppringt. Det ble de aldri. Forsøket han er tiltalt for ble ikke gjennomført. Ingen hadde hørt om hunde-eieren eller hundene. Hunder var ikke en forutsetning for jakt, sa Mejdell Jakobsen.

Han la ned påstand om at Nordsveen frifinnes.