Hopp til innhold

13 ulver sporløst forsvunnet i vinter

13 viktige ulver er forsvunnet i løpet av vinteren. Forsker mener mange kan ha blitt skutt ulovlig.

To ulver felt i Stor-Elvdal

SKUTT: Denne ulven ble skutt i Stor-Elvdal under vinterens jakt.

Foto: Statens naturoppsyn

Det kom fram i forbindelse med rettssaken WWF (Verdens naturfond) har reist mot staten. WWF mener at høstens vedtak om å ta ut 42 ulver i lisensjakta truer en allerede svært kritisk rase til å bli helt utryddet fra Norge, og både norsk lov og internasjonale konvensjoner dermed blir brutt.

Ulovlig skyting

Ulveforsker og 1.-amanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Petter Wabakken kunne fortelle om en voksende ulvestamme de siste tre årene i Norge. Tidligere vokste den svenske ulvestammen mye raskere enn den norske, og at dette i stor grad skyldtes ulovlig jakt i Norge. Han mener veksten de siste tre årene har sammenheng med adskillig mindre ulovlig skyting i Hedmark etter den massive politiaksjonen i Elverum der flere hedmarkinger ble tiltalt og noen dømt for ulovlig ulvejakt og forsøk på ulovlig ulvejakt.

I forbindelse med denne rettssaken uttalte han at omtrent halvparten av ulven som døde, skyldtes ulovlig jakt.

Men i Oslo tingrett kunne han fortelle at det etter vinterens telling er sporløst borte 13 såkalte alfadyr. I fem er både hannen og hunnen borte. I tre er et dyr forsvunnet. De akutell e revirene erblant annet Aurskog i Akershus, Hobøl i Østfold og Østmarka i Oslo, samt et grenserevir ved Fulufjell på svensk side av grensa til Trysil. Det er svært sjelden at disse dyrene forlater revirene, spesielt hunnene.

– Vi kan ikke si at alt dette skyldes ulovlig jakt, understreker Wabakken.

Skutt ulv

SKUTT: Denne ulven ble skutt i Trysil i desember 2015. En mann i 40-åra erkjente å ha skutt den.

Foto: Politiet

Trolig borte for godt

Men han er klar på at det er et svært høyt antall ulv som er borte.

– Et normalt svinn ville kanskje vært to dyr, sier Wabakken, som uten å konkludere sier at det kan tyde på at den preventive effekten av ulverettssaken kan være mindre, bortsett fra i Hedmark. Han tror sjansen for at dyrene skal dukke opp nå er svært liten. 1. juni blir det offentliggjort en rapport om dette.

Han forklarte i retten at mye tyder på at den ulovlige skytinga kan ha økt i Sverige og at det forklarer mindre vekst i stammen her. Flere av revirene der det mangler dyr ligger på grensen eller på svensk side.

Petter Wabakken

BORTE: Ulveforsker Petter Wabakken opplyser at 13 viktige ulver er borte.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK