Hopp til innhold

– Helt avhengig av at unge vil bli bønder

Sylvi Listhaug mener at den største utfordringen i norsk landbruk er å sikre at ungdom ønsker å gå inn i næringa. Derfor vil hun jobbe for at det skal bli mer lønnsomt å være bonde.

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug mener forskning og utvikling er viktige faktorer for å drive landbruket fremover. Her er hun på familiegården hjemme på Ørskog på Sunnmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Sylvi Listhaug deltok i går på Bioforsk-konferansen 2014 -konferansen på Hamar. Hovedbudskapet fra landbruks- og matministeren var at det må endringer til for å gjøre landbruket mer lønnsomt.

– Omstillingsevne er veldig viktig for å få dette til, og det har bøndene, sier statsråd Listhaug, til NRK.

Etter forefraget fikk ministeren skryt av tidligere landsbruksminister, nå fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim.

– Hun lærer fort og vil mye, sier Lars Sponheim.

Lars Sponberg 5.2.2014

Tidligere landbruksminister Lars Sponheim skryter av nåværende landbruksminister Sylvi Listhaug.

Foto: Knut Sveen / NRK

Også leder i Småbrukarlaget, Merete Furuberg, var ganske raus med rosen.

Onsdag ettermiddag snakket hun til 450 deltakere på konferansen, en samling av våre fremste forskere og folk i næringa, også flere fra utlandet. I panelet etter ministerens foredrag satt tre tidligere landbruksministre; Johan C. Løken fra Hedmark, Lars Bræk og Lars Sponheim. Der satt også leder i Småbrukarlaget, Merete Furuberg fra Grue.

Vil slippe bonden fri

Landbruks- og matministeren mener altså at landbrukets største utfordring er å sikre at nok ungdom vil satse på å bli bønder. I dag er det veldig mange andre yrker som frister mer.

Sylvi Listhaug, landbruksminister

– Ungdom som jobber på sokkelen, tjener mye bedre enn bøndene og har mye fri.

– Da må vi se på hva heltidsbøndene tjener. Det må lønne seg mer å bli bonde enn i dag for å sikre at det produseres den maten forbrukerne vil ha i framtida. Så handler det også om å se på investeringsstøttene som finnes.

Hun mener støtteordninger må revurderes, slik at de som tar over settes i en situasjon der de kan klare investeringene.

For de mange som tar over gårdsbruk i dag, er i den situasjon at de må investere i bygninger for å drive videre. Da må vi legge til rette for at de kan gjøre det på en god måte.

Lars Sponberg, Johan C. Løken

Tidligere landbruksminister fra Hedmark, Johan C. Løken (th), var en av de ivrigste i panelet. Tidligere landsbruksminister Lars Sponheim (tv) lytter.

Foto: Knut Sveen / NRK

Vil ha staten på distanse

Listhaug mener det er helt sentralt at landbruket klarer å fornye seg. Unge mennesker må fristes til å bli bønder, og da er økonomi et viktig virkemiddel. Hun ser for seg en landbrukssektor der unge bønder slipper til, og vil at staten skal holde seg på avstand.

– Det er kjempeviktig å sørge for nyrekruttering. Samtidig er det viktig at bøndene får bestemme mer og staten mindre. Landbruket er en sektor der det blir gjort svært få endringer gjennom veldig mange år. Tida er overmoden for å slippe bonden fri, og gi bøndene muligheten til å produsere mer og skape bedre lønnsomhet på gården.

Omstillingsvillige bønder

Landbruksministeren tror ikke det vil være noe problem å få bondenæringa med på endringene. At det blir mer attraktivt å være heltidsbonde, er noe hun kommer til å jobbe for å få gjennomført.

– Slik situasjonen har utviklet seg har det vært en seigpining av næringa. I dag kan ungdom gjøre andre ting. De kan reise ut på sokkelen og tjene mye bedre og ha mye fri. Så hvis det skal bli mer attraktivt å være bonde i framtida, må vi sørge for at det blir mer lønnsomt å være heltidsbonde.

Merete Furuberg 5. beb. 2014

Også leder i Småbrukarlaget, Merete Furuberg fra Grue gir landbruks- og matministeren en porsjon ros.

Foto: Knut Sveen / NRK

Hun mener både evnen og viljen til omstilling blant norske bønder er stor.

– På denne konferansen diskuterer vi forskning og utvikling, og det er viktige virkemidler for å øke lønnsomheten. En forskningsrapport viser at bønder som er gode agronomer, som steller jorda si godt og gjødsler riktig, får ut mye mer lønnsomhet enn de som legger inn mindre innsats. Dette er bra både for lønnsomheten og for miljøet.

Flere saker fra Innlandet