– En arrogant avgjørelse, sier SP-lederen

Den storstilte ulvejakta er avblåst. Klima- og miljøministeren sier nei til å felle 32 ulver i fire flokker i Hedmark. – Dette kan vi ikke akseptere, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) i Stortinget under finansdebatten, mandag morgen.

Sp-Leder Trygve Slagsvold Vedum raser mot avgjørelsen om å si nei til felling av 32 ulver.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i dag sa nei til å felle 32 ulver i fire flokker i Hedmark, slik rovviltnemdene hadde vedtatt.

Antallet som kan felles er nå redusert fra 47 til 15. Fem av de 15 er i Hedmark, og tre av dem er allerede felt. Det betyr at den storstilte ulvejakta definitivt er avblåst.

– Glemmer folks virkelighet

Leder i Senterpartiet og hedmarking, Trygve Slagsvold Vedum, er alt annet enn fornøyd med ministerens avgjørelse.

– Det er helt utrolig. Han opphever stortingsvedtaket og vektlegger byråkratiet og glemmer den virkeligheten folk i Hedmark lever i fullstendig, sier Slagsvold Vedum.

Han sier de ikke kan akseptere avgjørelsen og vil jobbe for å få den omgjort fortest mulig. Han viser til at stortinget har sagt at man skal ta ut mer ulv når bestandsmålet er nådd med god margin, slik det er nå.

– Der det er kjempeproblemer med ulv blir det nå i praksis helt umulig å ta ut et eneste dyr. Det er virkelighetsfjernt og arrogant overfor de som har forberedt seg på å ta ut disse dyra, og de som bor i områdene med ulv, sier Slagsvold Vedum.

Slår tilbake mot SP

Klima- og miljødepartementet slår tilbake og sier at norsk lov er til for å følges.

– Slagsvold Vedum har en spesiell forståelse av demokrati og folkestyre hvis han mener det motsatte. Jeg trodde Senterpartiet var opptatt av lov og orden, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Han sier lovavdelingens vurdering er basert på dokumentasjonen av skadepotensial. Departementet vil jobbe videre med dokumentasjonen som foreligger.

– Det bør rovviltnemdene gjøre også, sier Helgesen.

Leder i Rovviltnemda føler seg lurt

Rovviltnemdene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold

Rovviltnemdene med Arnfinn Nergård som leder vedtok å felle 24 ulver innenfor ulvesona, men får nå nei fra ministeren.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

– Jeg er veldig overrasket og føler meg ført bak lyset, sier Arnfinn Nergård, som er leder i rovviltnemda, og var med på å vedta å ta ut ulveflokkene innenfor ulvesona i Hedmark.

Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen viser blant annet til at det ikke er hjemmel i verken naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv innenfor ulvesonene.

Nergård skjønner ikke at argumentet om Bernkonvensjonen ikke ble lagt fram tidligere.

– Da kunne vi spart oss bryet med å vurdere ulvejakt innenfor ulvesona. At dette først dukker opp nå, gjør at jeg rett og slett føler meg ført bak lyset, sier Arnfinn Nergård.

Får ikke ta ut noen av ulveflokkene

Avgjørelsen i departementet innebærer at fire ulveflokker i Hedmark, Slettås-flokken, Kynna-flokken, Letjenna-flokken og Osdalsflokken likevel ikke kan felles.

– Rovviltnemdene har hele tiden forstått sentrale myndigheter dithen at det kunne åpnes for ulvejakt innenfor ulvesona når bestanden gikk over bestandsmålet, slik den gjør nå, sier Nergård.

Vedtaket i Klima- og Miljødepartemenet kan ikke klages på.