Ikke aktuelt med helikopterjakt på ulv

Interessen for å være med å felle 24 ulver i ulvesona er stor. Jegerne står foran en vanskelig jakt, men det er ikke aktuelt med bruk av verken snøscooter eller helikopter i ulvejakta.

21 fredag.jpg ULV

ULVEJAKT TIL FOTS: Jegerne får ikke hjelp av helikopter eller snøscooter under jakta i vinter.

Foto: Løchen, Per / NTB Tema

Dette er en lisensjakt som vi jegere har fått ansvar for å utføre for staten. Det skal vi gjøre på best mulig måte, sier leder i Hedmark Jeger og fiskeforening Knut Arne Gjems.

Mandag opprettholdt rovviltnemndene i Hedmark, Oslo og Akershus vedtaket om at det kan skytes inntil 24 ulver innenfor ulvesona.

Omkamp om skjebnen til inntil 24 ulver

Miljøvernorganisasjonene ber miljøvernministeren om å gjøre om vedtaket.

Til fots og på ski

Hedmark Jeger og fiskeforening har hatt flere møter med jegere som ønsker å være med på lisensjakta. De ønsker at den skal være mest mulig effektiv og human. Det er ikke bare å reise ut i skogen og skyte ulv. Det må avklares med grunneier om man får jakte der.

Ikke aktuelt med helikopterjakt på ulv

FORBEREDER JAKT: Jo Petter Grindstad fra Glommen skog og leder i Hedmark jeger og fiskeforening Knut Arne Gjems forbereder ulvejakt i Hedmark.

Foto: Arne Trolldalen

Grunneiere kan si nei, og det er det nok noen som gjør. Men vi oppfordrer våre medlemmer til å si ja, sier Jo Petter Grindstad i Glommen skog.

Ulvejakt er en vanskelig jakt siden ulven beveger seg raskt over store områder. Derfor kommer det trolig til å være mellom 100 og 150 jegere som jakter sammen i et ulverevir der ulven skal tas ut.

Ulvejakt i Hedmark.

VANSKELIG: Ulvejakt er vanskelig jakt der mange må samarbeide.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Å reise ut alene er krevende, og da skal det noe til å felle ulv, sier Knut Arne Gjems i HJFF.

Han sier jakta skal foregå til fots, på truger eller ski. På grunn av motorferdselloven er det ikke mulig å bruke snøscooter. Det er heller ikke aktuelt å bruke helikopter. Det ble brukt i Østerdalen i 2001 og skapte sterke reaksjoner.

Reagerer sterkt mot helikopter-jakt

To ulver skutt fra helikopter

Det er helt utelukket. Da må staten ta over jakta, sier Knut Arne Gjems.

Kan møte aksjonister

Miljøvernorganisasjoner har varslet at det kan hende det dukker opp aksjonister i områdene der det foregår ulvejakt.

Varsler aksjoner etter ulvevedtak

Knut Arne Gjems sier jegerne utfører et vedtak som er gjort av Stortinget og håper de slipper konfrontasjoner i skogen. Både av hensyn til dyra og mennesker.

Det er greit at de er uenig i en avgjørelse, men aksjoner kan foregå foran Stortinget. Det er de som har fatta beslutningen, sier Gjems.

Ulvedemonstrasjon ved Stortinget

PROTESTERTE: Mange stilte seg opp foran Stortinget i høst i protest mot ulvejakt.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Miljøaktivister protesterte mot ulvejakt

På grunn av allemannsretten kan likevel ingen nekte aksjonister å gå en fottur eller skitur i skogsområdene under jakta.

Ulven skal avlives på en ordentlig måte. Det er ikke hyggelig å sitte på post og ikke vite hvem som er rundt en, sier Jon Petter Grindstad i Glommen Skog.

Flere saker fra Innlandet