Hopp til innhold

– Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending

Høyesterett skal ta stilling til om dette er en hatefull ytring. Kvinne kan havne i fengsel.

Norges Høyesterett

Høyesterett skal behandle en sak hvor en kvinne skal ha kommet med hatefulle ytringer. En prinsipielt viktig sak, sier partene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending».

Disse ordene var blant noe av det en kvinne på 50 år ble dømt til fengsel i 30 dager for i tingretten. I lagmannsretten ble hun delvis frikjent.

Nå skal Høyesterett behandle om det er straffbart å kalle noen «jævla utlending».

Første gangen Høyesterett behandler slik sak

Høyesterett har ikke behandlet en lignende sak tidligere.

Det betyr at saken tas opp til behandling for å sette en nedre grense for hva som er straffbare ytringer. Resultatet vil skape presedens og være en rettesnor for lignende saker.

Det var rett24.no som først omtalte saken.

«Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken prøvd i Høyesterett», skriver Høyesterett i sin beslutning om å ta opp saken til behandling.

Det er ikke satt noen dato for når Høyesterett skal behandle saken.

Kvinnens forsvarer i tingretten og lagmannsretten, Odd Henning Svalheim, er glad for at Høyesterett skal behandle anken.

– Vi mener resultatet i lagmannsretten er korrekt. Men at vi ser fram til en prinsipiell avklaring etter behandling i Høyesterett, om hva man kan ytre straffefritt og hvor grensene for hva som er straffbare ytringer går, sier Svalheim.

Bistandsadvokat Odd Henning Svalheim og aktor Magnus Schartum-Hansen.

Odd Henning Svalheim (t.v.) var kvinnens forsvarer i tingretten og lagmannsretten, mens Magnus Schartum Hansen (t.h.) var aktor.

Foto: Mette Finborud Børresen

Prinsipiell sak

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener saken har en prinsipiell betydning, og det er noe av grunnen til at Statsadvokaten anket saken til Høyesterett.

– Det er viktig å få avklart en grensegang i forhold til hva som er lov og ikke lov til den type ytringer. Vi mener at dette rammes av loven, mens Lagmannsretten mener det ikke gjør det, forteller Dymbe til NRK.

En sen sommerkveld i fjor sommer sto den 50 år gamle kvinnen i kø ved et gatekjøkken i Elverum. Hun havnet i munnhoggeri med en 18 år gammel gutt.

Det var da de mulig straffbare ordene ble sagt.

Dømt for hatefulle ytringer og politivold

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Prosedyrer, aktor Dymbe

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe mener saken har en prinsipiell betydning.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I tingretten ble kvinnen dømt for blant annet å ha sagt «sånne som deg kan dra hjem til Afrika igjen», «hvordan kan du spise når folk i Afrika sulter?» og «bryr du deg ikke om folk i Afrika?».

Da politiet kom til stedet skal kvinnen også ha sparket en politibetjent i leggen.

I Sør-Østerdal tingrett ble kvinnen dømt til fengsel i 30 dager. I Eidsivating lagmannsrett ble kvinnen delvis frikjent.

Begge partene anket saken. Nå har Høyesteretts ankeutvalg bestemt at saken tas opp til behandling.

Flere saker fra Innlandet