– Rammes dobbelt av flommen

Norges bonde- og småbrukarlag ber om dispensasjon fra regelverket for produksjonstilskudd for flomrammede bønder. Per i dag mister de tilskuddet hvis produksjonen blir mindre enn planlagt.

Flom i Østerdalen

Flomrammede bønder som ikke klassifiserer til å få erstatning fra naturskadefondet, vil både miste inntekt og få mindre i tilskudd.

Foto: Even Birkeland

Småbrukarlagets leder Ann Merete Furuberg

Leder i småbrukarlaget Merete Furuberg mener flomrammede bønder må få dispensasjon fra regelverket for produksjonsstønad.

Foto: Kjell Herning / NRK

Bonde- og småbrukarlaget har sendt et brev til landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum hvor de ber om et møte for å diskutere de flomrammede bøndenes situasjon, det skriver Nationen.

Rammes dobbelt

Leder i småbrukarlaget, Merete Furuberg, forklarer at bønder i de verst rammede områdene får erstatning fra naturskadefondet. Men hun er redd for at bøndene som er rammet av gjennomvåte jorder og ødelagte avlinger vil bli rammet dobbelt av skadene.

– I tillegg til at mange bønder vil få en dårlig avling eller ingen avling på grunn av flommen og dermed taper inntekter, mister de også produksjonsstøtten, sier Furuberg til NRK.

Produksjonstilskuddet skal bidra til et aktivt og bærekraftig landbruk, og tilskuddet beregnes med en sats i forhold til mengden en bonde produserer. Hvis produksjonen blir mindre enn planlagt, mottar bonden dermed et mindre tilskudd.

– Men blir det ikke da feil at bøndene får tilskudd for noe de ikke har produsert?

På ingen måte. Det er regelverk for hva som er naturskade og avlingsskade, og her får vi flomrammede bønder som faller mellom alle stolene. De må få hjelp når det ikke er bøndene selv, men naturens herjinger, som er skyld i en mindre produksjon, forklarer Furuberg

Viktig med avklaring

Lederen i småbrukarlaget sier det er viktig å få til et møte med landbruksministeren så raskt som mulig.

– Mange bønder ble rammet av de samme skadene i 2011 og har det derfor veldig tungt. Derfor er det viktig å få en avklaring om dispensasjon fra produksjonsstøtten for å lette byrdene, sier Furuberg.

Foreløpig har ingen en oversikt over hvor mange bønder som er rammet, eller hvor store tap hver enkelt bonde har. Men Furuberg sier det er viktigere at bøndene i første omgang kan slippe å bekymre seg om ekstra økonomiske tap.

Ivar Odnes

Leder i Oppland Senterparti, Ivar Odnes, støtter forslaget om å gi dispensasjon.

Foto: Torvild Sveen / NRK

– Så får vi telle opp antallet som har rett på dispensasjon fra regelverket for produksjonstilskudd når alt har roet seg.

Får støtte

Flere politikere har allerede gitt beskjed til Furuberg om at de vil gå inn for forlaget om dispensasjon fra bonde- og småbrukarlaget.

Leder for Oppland Senterparti, Ivar Odnes, er en av disse.

– Det er ikke tvil om at bøndene rammes dobbelt opp når de mister både produksjonsinntekter og produksjonstilskudd på grunn av flomrammede avlinger. Jeg støtter Furuberg fult ut i forslaget om dispensasjon fra regelverket, sier Odnes til Nationen.