Hopp til innhold

Lokalpolitiker og Hafjell-investor meldte seg inhabil 31 ganger på to år

Partiene bør forebygge uheldige dobbeltroller i Hytte-Norge, sier forskere.

Kommunestyrerepresentant Stein Plukkerud (Sp) i Øyer har eierandeler og lederstillinger i en rekke selskaper i hytteområder i Hafjell.

Han har sittet i både kommunestyre og formannskap i sju år. I tillegg var han også tidligere i kommuneplanutvalget. Han har siden februar i fjor hatt permisjon derfra, etter eget ønske.

Dobbeltrollene har brakt ham inn i en rekke situasjoner med fare for inhabilitet.

Hyppig bruk av vara

Fra oktober 2020 til oktober 2022 meldte han seg inhabil i folkevalgte organer 31 ganger i forbindelse med saker knyttet til egen næringsvirksomhet. I noen av møtene var han inhabil flere ganger på samme møte.

10 av disse tilfellene er 10 ulike møter i kommuneplanutvalget.

Dette kan være saker der han som hytteutbygger kan tjene penger på et bestemt vedtak. Da er han pliktig å melde fra, slik at en vararepresentant kan erstatte ham under avstemningen.

Stein Plukkerud

HYTTEUTBYGGER: Stein Plukkerud er sentral i utbyggingen av Mosetertoppen i Hafjell.

Foto: Privat

Reagerer på bruken av tall

Stein Plukkerud mener at antall tilfeller han har vært inhabil gir et helt feilaktig inntrykk, og at NRK blåser opp omfanget.

– Mange av disse 31 tilfellene handler om kommunedelplanen. Derfor er det egentlig færre saker, sier han.

Han mener også at tilfellene av inhabilitet nettopp viser at han har vært ærlig og sagt fra hver gang han har forretningsinteresser i en sak.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp) sier at Plukkerud alltid har vært svært nøye med å melde fra om egne forretningsinteresser.

– Han sier gjerne fra en gang for mye enn en gang for lite, sier han.

Politikerne er en del av beslutningsmiljøet

Sigrid Stokstad

OPPFORDRER PARTIENE TIL BEVISSTGJØRING: Sigrid Stokstad ved Institutt for offentlig rett.

Sigrid Stokstad er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun mener det er svært uheldig at partiene fordeler verv til politikere som blir inhabile mange ganger i store og viktige saker.

– Vi står nå foran et lokalvalg der jeg håper at partiene er seg sitt ansvar bevisst, og tenker over dette, sier hun.

Forsker Gro Sandkjær Hansen ved Oslo Met mener det ikke er nok at politikere med dobbeltroller kun avstår fra å delta i behandlingen.

Gro Sandkjær Hansen

ØNSKER DEBATT OM DOBBELTROLLER: Gro Sandkjær Hansen ved Oslo Met.

Foto: BENJAMIN A. WARD

Politikere kan ikke dekke seg bak at de melder seg inhabile, når dette skjer igjen og igjen, sier Sandkjær. Hun har arealpolitikk som spesialfelt.

De er en del av beslutningsmiljøet og har store muligheter til å påvirke utenom selve behandlingen og avstemningen, sier hun.

Begge to understreker at det er tilliten til at folk opptrer upartisk som er poenget, og ikke om det faktisk har skjedd.

Sentral aktør i hyttebransjen

Plukkerud har vært leder for flere av de store utbyggingsprosjektene i Hafjell siden 90-tallet.

Han har nå det daglige ansvaret for mange av de største selskapene innenfor eiendomsutviklingen i den kjente hytte- og alpindestinasjonen.

Dette gjelder blant annet Mosetertoppen, Norgesski, Kringelåslia og Hafjell Invest.

Utbyggingen av Mosetertoppen Skistadion blir av prosjektet selv beskrevet som «det mest spektakulære og sofistikerte prosjektet i den norske fjellheimen». Videre fremhever prosjektet at Stein Plukkerud har hatt en finger med i det meste av utviklingen av Hafjell.

I 2021 hadde han en årsinntekt på 3,8 millioner kroner og en formue på 37 millioner kroner.

Dobbeltroller i mange hyttekommuner

NRK har hatt en rundspørring blant de største hyttekommunene i Norge.

Undersøkelsen viser at det i fire kommuner har vært til sammen 61 tilfeller der politikerne har meldt seg inhabile i løpet av to år.

Dette gjelder Vinje (13), Hol (13), Trysil (6) og Sigdal (29).

Samtidig er det fem kommuner der det ikke har vært noen tilfeller (Fredrikstad, Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Hvaler og Ringsaker).

– Et faresignal

Professor Ole Kristian Fauchald ved Institutt for offentlig rett sier at dette er overraskende høye tall.

Ole Kristian Fauchald

ØNSKER DEBATT: Professor Ole Kristian Fauchald.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– Tallene NRK har fremskaffet viser at det er behov for en debatt om dette.

– Det er et faresignal når kommuner har problemer med å gjennomføre viktige arealsaker uten at det blir et stort antall tilfeller med inhabilitet, sier Fauchald.

Han mener det kan være behov for å se på lovverket.

Et alternativ er å utvide muligheten for allmennheten til å klage over planvedtak der de mener det foreligger uheldig påvirkning av beslutningsprosessen, sier han.

Advarer mot innskjerping

Plukkerud viser til rundspørringen der det fremgår at det var ingen inhabile i Hvaler i perioden 2021-22. Han fremhever at det var mange i 2019, da kommunen ferdigbehandlet sin kommuneplan.

Han mener det vil få svært vidtrekkende følger hvis man prøver å snevre inn mulighetene for næringsdrivende til å være politikere.

– Skal ingen av disse kunne velges til å bli politikere? Skal ikke næringsdrivende få delta i samfunnsdebatten? spør han.

Han mener også at det ikke er noen fare for at de andre politikerne føler noe press til å stemme i en bestemt retning fordi han er utbygger.

– Jeg har veldig stor tillit til det politiske systemet i Norge og de som lar seg velge. Slik er demokratiet, at man må respektere de synspunktene de andre representantene har.

– Jeg holder en lav profil

Han viser også til flere eksempler fra Øyer der han som utbygger ikke har fått gjennom sine forslag til vedtak.

– Det viser nettopp at det ikke nødvendigvis er noen fordel å ha begge disse rollene, sier han.

Plukkerud sier at han ikke driver med noen lobbyvirksomhet for egne selskaper, og at han holder en lav profil.

– De siste to årene har jeg nesten ikke deltatt i noen gruppemøter og medlemsmøter i mitt eget parti, der kommunedelplanen har vært tema, sier han.

Les også:: Ordfører med dobbeltrolle i hyttesak

Leder i Ottadalen og Sel lokallag av Naturvernforbundet, Nelly Karidatter Einstulen i Jettlia
Leder i Ottadalen og Sel lokallag av Naturvernforbundet, Nelly Karidatter Einstulen i Jettlia

– Plukkerud er svært nøye

Jon Halvor Midtmageli

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp).

Foto: Dag Kessel / NRK

Ordføreren Jon Halvor Midtmageli (Sp) sier at det høye antall saker med inhabilitet skyldes at kommunedelplanen har vært oppe til behandling.

Noen har et stort næringsengasjement. Og når kommunedelplanen er til behandling vil han være inhabil hver gang, sier han.

Midtmageli er enig i at politikere med store forretningsinteresser ikke bør sitte i planutvalget.

Plukkerud satt i kommuneplanutvalget, som er et eget organ adskilt fra det ordinære planutvalget. Medlemmene i formannskapet er automatisk medlemmer i kommuneplanutvalget.

Han meldte seg inhabil på ti av de første møtene. Deretter søkte han permisjon.

– Burde ikke han hatt permisjon med en gang?

– Det kunne han sikkert, hvis vi hadde tenkt på det, sier ordføreren.

Hei!

Har du tips om denne saken eller liknende saker?