52 av 55 voldtektssaker ble henlagt

Statsadvokaten beskriver likevel politiets etterforskning som bra.

Aktor Arne Ingvald Dymbe

ANMELDES FOR SENT: Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier at det er sammensatte årsaker til at så mange voldtektssaker henlegges, blant annet at over halvparten av sakene anmeldes i ettertid slik at politiet ikke har kunnet sikre tekniske spor.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Få voldtektsetterforskninger ender med rettssak og straffereaksjon. Det viser en inspeksjonsrunde foretatt ved tre politidistrikter. Det er statsadvokaten i Hedmark og Oppland som har utført inspeksjonene, og resultatene er nedslående lesning for de som anmelder en voldtekt.

  • Av de siste 55 avgjorte sakene på inspeksjonstidspunktet, var 52 saker blitt henlagt. Tre saker var pådømt i retten.
  • 29 av henleggelsene ble begrunnet med «bevisets stilling».
  • 29 av de fornærmede var selv beruset da voldtekten skal ha skjedd.
  • 34 saker ble kategorisert som «relasjonsvoldtekter» der fornærmede og antatt gjerningsperson kjente hverandre.

Inspeksjonen ble utført i oktober 2014 i politidistriktene Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark.

– Vil kvie seg for å anmelde

Inger Marie Støen

FRYKTER FÆRRE ANMELDELSER: Advokat Inger Marie Støen bistår ofte kvinner som anmelder voldtekt. Hun tror de høye antallet henleggelser kan føre til at færre velger å anmelde slike overgrep. (Arkivfoto)

Foto: Alexander Nordby / NRK

Advokat Inger Marie Støen jobber ofte som bistandsadvokat for voldtektsofre. Hun reagerer på det høye antallet henleggelser.

– Mange av mine klienter har fått sine saker henlagt, og de har blitt forferdelig lei seg. Det er saker hvor jeg er ganske så overbevist om at det har skjedd voldtekt. Men det er klart at her er det ikke snakk om å være overbevist, man skal jo være sikker. Og det er der problemet ligger, sier Støen.

Hun tror politiet og påtalemyndigheten kvier seg for å føre voldtektssaker for retten fordi det ofte er ord mot ord. Det høye antallet henleggelser er et svært dårlig signal til voldtektsofre, sier hun.

– De vil jo kvie seg ekstra mye for å gå til det skritt å anmelde sakene. Og det er jo ekstra trist. Det er en belastning stor nok å anmelde. Når man i tillegg vet at nesten alle sakene blir henlagt, så er det klart at da blir det enda større mørketall, sier Støen.

Ingen kritikk av politiet

Tilsynsrapportene konkluderer med at politiets etterforskning av voldtektssakene i all hovedsak har vært bra. Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier det er sammensatte årsaker til at så mange saker likevel henlegges.

– Denne typen saker er vanskelige å etterforske på grunn av at det gjerne har skjedd mellom to personer der det ikke er andre til stede. Over halvparten av sakene viser seg å bli anmeldt i ettertid, slik at politiet ikke har kunnet sikre tekniske spor, og over halvparten av de fornærmede er beruset, noen til dels sterkt beruset, sier han.

Se tv-reportasje:

Nesten alle voldtektsanmeldelser i Innlandet blir henlagt.

VANSKELIGE SAKER: Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier voldtektssaker er vanskelige å etterforske.