Hopp til innhold

Aktor: – Nødvendig med forvaringsdom

En 44 år gammel mann er i Eidsivating lagmannsrett dømt til tolv års forvaring etter at han ble kjent skyldig i grove overgrep mot et spedbarn, flere andre jenter og mot dyr.

Marit Bakkevig

Aktor Marit Bakkevig er godt fornøyd med dommen mot mannen.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Dommen innebærer at retten har vært enig med oss i den vurderingen vi har gjort, og det er vi tilfreds med, statsadvokat Marit Bakkevig.

Hun har vært aktor for saken i to rettsrunder og mener det var naturlig at retten har idømt mannen en forvaringsdom.

– Det mener jeg er nødvendig for å sikre samfunnet i akkurat denne saken, sier hun.

Mannen fra Hadeland fikk forkynt forvaringsdommen fra Eidsivating lagmannsrett onsdag formiddag, melder NTB. Han er også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til en av de fornærmede i saken.

– En omfattende sak

Saken mot hadelendingen har vært en omfattende sak for retten å behandle.

– Det har kommet mange, store overgrepssaker til overflaten de siste årene, og dette er nok en av de mest alvorlige, sier Bakkevig.

Overgrepene som mannen er dømt for, er har ulik alvorlighetsgrad og er begått i perioden mellom 2005 og 2014, på flere steder på Østlandet. De fornærmede var mellom 0 og 18 år gamle da overgrepene ble begått.

Den 44 år gamle familiefaren har innrømmet noen av tiltalepunktene, men benektet flere andre.

Ønsker å anke

Mannens advokat, Vegard Aaløkken har snakket med sin klient. Han ønsker ikke å godta dommen.

– Hans første reaksjon er at han ønsker å anke saken. Han reagerer både på straffens lengde og at han er idømt forvaring, sier Aaløkken.

De to vil nå gå gjennom dommen for å se hva mer som kan legges til grunn for å kunne få gjennom en ankebehandling til Høyesterett.

– Han mener det er unødvendig med en forvaringsdom, sier Aaløkken.

Marit Bakkevig og Vegard Aaløkken

Aktor Marit Bakkevig og forsvarer Vegard Aaløkken.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

12 års forvaring også i tingretten

I januar fikk han en tilsvarende dom i Gjøvik tingrett. Det var den gangen i tråd med hva statsadvokat Marit Bakkevig ba om.

Kripos viste retten bilder av overgrep mot en baby. Den tiltalte mener det ikke er ham som er på bildene.

– Han er skuffet over dommen. Den umiddelbare reaksjonen hans er at han vil anke, sa forsvarer Vegard Aaløkken til NRK.

Noe han altså gjorde, uten at lagmannsretten fant noen formildende omstendigheter.

I tingretten ba Aaløkken retten dømme 44-åringen på mildest mulig måte, og frifinne ham for flere av tiltalepunktene, blant annet for voldtekten av spedbarnet. Mannen ble dømt etter hele tiltalen.