Hopp til innhold

– Vil ha lavere straff for overgrep

GJØVIK (NRK): Forsvareren i den store overgrepssaken på Hadeland mener at tiltalen ikke gir et riktig bilde av omfanget, og mener aktors påstand om 12 års forvaring er for høy.

Marit Bakkevig og Vegard Aaløkken

UENIGE: Forsvarer Vegard Aaløkken mener aktor Marit Bakkevig har tatt for hardt i på flere punkter i rettssaken.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det kom fram under prosedyren i Gjøvik tingrett i dag. Aktor har gått inn for tolv års forvaring for en 43 år gammel familiefar etter flere voldtekter og overgrep mot jenter på Østlandet.

Forsvarer Vegard Aaløkken har imidlertid ikke konkretisert hvor mange år han mener er riktig straff, men mener aktor har tatt for hardt i på flere punkter.

Aaløkken sa også at noen ofre hadde kommet med forklaringer som ikke samsvarte med tekniske funn.

Sterke skildringer

Rettssaken har vært preget av sterke følelser fra ofrene og deres familier. Tiltalte har delvis innrømmet, delvis benektet flere av tiltalepunktene.

Mandag 30. november, mens tiltalte forklarte seg, ble han angrepet av en tilhører, men ble kun lettere skadet.

Det viste seg å være kjæresten til et av ofrene som sto bak angrepet.

Vi skal være forsiktige med å tillegge altfor stor vekt på de sakkyndige. Leger og psykologer er ikke noe bedre enn andre til å vurdere slike ting, dette er ikke noe mer eksakt vitenskap enn jus.

Vegard Aaløkken, forsvarer

– Kunne gått mye lenger

– Det er eksempler på at tiltalte var fysisk overlegen, men kunne gått mye lenger hvis han hadde ønsket det. Det taler til hans fordel at han stort sett hadde med kamera, og at det var dette som var motivasjonen, sa Aaløkken.

Vegard Aaløkken kom også i sin prosedyre blant annet inn på punktet om voldtekt av spedbarn. Det finnes bilde av dette, men han mener det ikke er tilstrekkelig bevist at det var hans klient som utførte voldtekten. Han ba derfor om at 43-åringen frikjennes på dette punktet.

– Jeg vil advare mot en holdning om at «har han gjort det og det, har han sikkert gjort dette også». Det skal være sikre bevis for alle punkter, sa Aaløkken.

– Ingen spredning

Han understreket også at tiltalte ikke har spredt overgrepsbilder til andre.

– Dette bør også være klart formildende, sa Aaløkken.

Etter at mannen ble pågrepet i fjor høst, tok politiet beslag i over 1,5 millioner bilder. Av disse var minst 60.000 ulovlige. I tillegg ble det tatt beslag i mange videoer som viser grove overgrep.

Han er også tiltalt for overgrep mot dyr.

– Ingen gjentakelsesfare

De sakkyndige har anbefalt forvaring på grunn av faren for gjentakelse, men Aaløkken stilte spørsmål ved dette.

– Vi skal være forsiktige med å tillegge altfor stor vekt på de sakkyndige. Leger og psykologer er ikke noe bedre enn andre til å vurdere slike ting, dette er ikke noe mer eksakt vitenskap enn jus.

Han sa at arrestasjonen, avhørene og rettsaken har gjort noe med tiltalte.

– Det er ingen fare for gjentakelse, og jeg mener derfor det ikke er grunnlag for forvaring. Han vil komme ut av fengselet til ordnede forhold, han har en familie som ikke har kappet hånden av ham, sa forsvareren.

– Det kunne gått mye verre

Aktor Marit Bakkevig reagerte på forsvarerens påstand om at «han kunne gjort mye mer».

– Det er jo nettopp det at ofrene ytte motstand, som forhindret at det kunne gått mye verre. Resultatet har vært avhengig av hvor mye motstand han møtte, sa Bakkevig.

Hun kommenterte også det hun oppfattet som et forsøk på å redusere alvoret av handlingene. Blant annet reagerte hun på flere forsøk på å omtale «seksuell omgang» som «seksuelle handlinger».

Rettssaken ble avsluttet i dag, og dom faller trolig før jul.

Flere saker fra Innlandet