Fylkespolitikerne krever strakstiltak i Lågen

Fylkesutvalget i Oppland mener det er viktig at arbeidet med å sikre Gudbrandsdalslågen mot flom fortsetter parallelt med at man utarbeider en helhetlig plan for elva.

Flom på Otta

Det er viktig å komme i gang med flomtiltak rundt Otta sentrum, mener politikerne.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Utvalget har i dag hatt møte for å jobbe med planprogrammet for en plan som skal bidra til økt sikkerhet mot skred- og flomskader.

Politikerne frykter at flomarbeid blir satt på vent i de to-tre årene det tar for å gjøre ferdig planen, som har fått navnet Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag – herunder tiltak mot flom- og skredskader.

Må fortsette arbeidet

Flom i Lågen

Arbeidet med en flomplan for Gudbrandsdalslågen er i full gang, men vil ta tid. I mellomtiden må arbeidet med flomsikring fortsette, krever politikerne i Oppland.

Foto: Vibecke Wold Haagensen

NVE har tidligere sagt at planen bør være klar før flomtiltak settes i gang Gudbrandsdalslågen slik at man kan se på hele elva under ett.

Politikerne frykter dermed at alt blir satt på vent under planarbeidet, og presiserer at dette arbeidet ikke må være til hinder for nødvendig strakstiltak og planlagte arbeider for å forebygge flom settes i gang.

– Det vil ta tid å utarbeide planen, derfor er det viktig for oss å understreke at det er behov for tiltak for å forebygge for flom også under planarbeidet, sier Ap-politiker, Kjetil Lundemoen.

Blant annet er det snakk om planlagte tiltak rundt Otta sentrum, masseuttak og sikring av elvebredden som politikerne mener må komme i gang raskt, og man kan ikke vente på at planen er ferdig.

– Arbeidet med flomsikring må fortsette og man må gjennomføre de tiltak som er nødvendig. Vi kan ikke vente på at arbeidet med planen skal være ferdig for det tar for lang tid. Noen tiltak vet vi nok om slik at de kan bare settes i gang, sier Lundemoen.

Oppstart i 2017

Planprogrammet har vært ute på høring, og det kom inn cirka 30 høringsuttalelser.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning. spesielt overfor grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger, skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

Målet er at planen skal være klar til å sendes på høring i løpet av sommeren 2016, og at arbeidet med tiltakene kan starte i løpet av 2017.