Hopp til innhold

- Høy risiko for gjentakelse av seksuell vold

To rettspsykiatrisk sakkyndige mener det er høy risiko for at den overgrepstiltalte mannen fra Gudbrandsdalen kan utføre nye seksuelle overgrep i fremtiden.

Statsadvokat Iris Storås snakker med psyiater Fred Heggen og psykolg Bjørn Solbakken

OMFATTENDE OVERGREPSSAK: Aktor, statsadvokat Iris Storås, i samtale med psykiater Fred Heggen og psykolog Bjørn Solbakken under rettssak mot en 20 år gammel mann i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Psykiater Fred Heggen og psykolog Bjørn Solbakken la torsdag fram en tilleggsrapport i Sør-Gudbrandsdal tingrett om den 20 år gamle mannen som er tiltalt for en rekke seksuelle overgrep. Hovedkonklusjon i rapporten er at det er betydelig fare for at mannen i fremtiden kan begå seksuell vold.

– Det foreligger en høy risiko for gjentakelse av seksuell vold. Men dersom han søker adekvat terapi, vil risikoen kunne reduseres.

Psykiater Fred Heggen

Overgrep mot 46 jenter

Den 20 år gamle mannen er tiltalt for to voldtekter, samt seksuelle overgrep og krenkelser mot til sammen 46 jenter i alderen 12-18 år.

De sakkyndige har gjennomført flere samtaler med den tiltalte, gjennomgått en omfattende dokumentasjon og også fulgt hovedforhandlingene i straffesaken som har pågått i Sør-Gudbrandsdal tingretten i tre uker.

De peker på flere risikofaktorer for at mannen igjen kan begå overgrep.

– Sentralt er det store antallet overgrep, at det har vært flere forskjellige typer overgrep og at han har fortsatt med dette også lenge etter at etterforskningen mot ham startet, oppsummerte psykiater Fred Heggen.

Ingen anger

I sin erklæring til retten, pekte de sakkyndige på flere personlighetstrekk ved 20-åringen som man på gruppenivå vet kan føre til økt risiko for seksuell vold.

De mener blant annet at han utviser ekstrem bagatellisering av egne overgrep, og at han har problemer med å etablere varige forhold. De er også usikre på om han er positiv til å kunne få behandling.

De sakkyndige uttalte også at 20-åringen utviser manglende anger, har mangelfull empati, manglende behovsutsettelse og også manglende innsikt i egne handlinge og situasjon.

Psykolog Bjørn Solbakken trakk blant annet fram den tiltaltes evne til reflektere over at han hadde seksuell omgang med jenter under den seksuelle lavalder.

– Han forstår at en aldersgrense er en aldersgrense. Men det å forstå hvordan dette kan virke inn på jentene, og forstå hvilken rolle han har spilt, det er jeg mer usikker på om han besitter fullt ut, sa han.

– Vesentlig med terapi

Begge de sakkyndige sa i retten at de mener det er av stor betydning at den tiltalte får tilbud om behandling og er villig til å motta dette:

– Det vil være vesentlig at han får et tilbud om terapi, mens han eventuelt sitter i fengsel. Nå er han ung, og det er mulig å få til endringer, sa psykiater Fred Heggen.

Psykolog Bjørn Solbakken svarte at man likevel aldri kan gi garantier for om en behandling vil ha virkning.

– Vi har ingen ufeilbarlig krystallkule som kan forutsi akkurat hva som skjer. Men vi vil legge stor vekt på at terapi maksimerer mulighetene hans for fremtiden.

Psykolog Bjørn Solbakken

– Vi har ingen ufeilbarlig krystallkule som kan forutsi akkurat hva som skjer. Men vi vil legge stor vekt på at terapi maksimerer mulighetene hans for fremtiden, sa Solbakken.

De sakkyndige konkluderer ellers med at 20-åringen er strafferettslig tilregnelig og har ikke funnet at han har vært psykotisk eller er psykisk utviklingshemmet.

– Vi har ikke funnet grunnlag for at han oppfyller noen diagnoser, sa psykolog Bjørn Solbakken.

Ble anmeldt for voldtekt

Mannen ble pågrepet av politiet 3. juli 2013 etter at en jente hadde anmeldt ham for voldtekt.

Han er blant annet tiltalt for to voldtekter, tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år og 14 tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år.

Til sammen 46 jenter i alderen 12-18 år er fornærmede i saken.

Mannen har erkjente delvis straffskyld etter tiltalen under rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Men mannen har hele tiden benektet å ha brukt noen form for vold eller trusler overfor jentene.

20-åringen er også tiltalt for å ha fått mange mindreårige jenter til å sende ham seksualiserte bilder av seg selv. I mange tilfeller visste ikke jentene at mannen lagret bildene. Han er også tiltalt for å ha utsatt flere jenter for smittefare med en kjønnssykdom.

Den omfattende rettssaken har vart i tre uker og avslutte med avsluttes med prosedyrer 5. og 6. november.

OVERGREPSSAK: Aktor, statsadvokat Iris Storås, i samtale med psykiater Fred Heggen og psykolog Bjørn Solbakken under rettssak mot en 20 år gammel mann i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Flere saker fra Innlandet

Knivstikking Lillehammer, 12. juni 2024

Leiter etter gjerningsperson etter valdshending med kniv

Jo Christian Jordet

Vil ha forvaringsdømt tilbake i fengsel