Hopp til innhold

Merket for tiårsflom er passert

– Jeg har aldri sett elva stige raskere, sier Trysilordfører Ole Martin Norderhaug. Elva stiger nå med én cm i timen, og det er full flomberedskap i Trysil.

Flom 2014

Trysilelva stiger nå like raskt som under storflommen i 1995.

Foto: Berit Pedersen

– Slik situasjonen nå er og med tanke på at vi går inn i ei helg, så fant vi det riktig å sette staben slik at alle som har ansvar i beredskapsplanen, er klar over og er i beredskap hvis det blir behov for hjelp, sier Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug som leder krisestaben.

Flommen har nå ført til full stans i produksjonen ved Moelven Trysil på grunn av flommen, og et hotell er stengt etter at en bekk flommet inn i kjelleren.

Trysil Apartements hotell

Store skader i konferanserommet på Trysil-hotellet.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Trysilelva stiger mest

Trysilelva er det vassdraget på Østlandet som nå stiger raskest, og med samme fart framover kan elva nå nivået fra storflommen i 1995. Men det mangler fortsatt 120 cm.

– Trysilelva er det vassdraget som øker mest nå, sier regiondirektør i NVE, Stein Nordvi.

Moelven Trysil

Moelven Trysil har stanset produksjonen.

– Vannet vil helt sikkert stige så mye og det vil gå inn i kjelleren på enkelte hus, og det samme gjelder industriområdet. Småveger kan også bli stengt, men vi er ikke der helt ennå, sier ordfører Ole Martin Norderhaug.

De store nedbørmengdene er ventet fredag kveld. Fortsatt melder NVE at det er ventet en flom på størrelse mellom en fem og en 50-års- flom og at det er fare for jordskred.

Trysil camping

Vannet stiger raskt i Trysilelva.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Trysil Apartements hotell ble stengt i går kveld etter at en bekk tok et nytt løp og flommet inn i kjelleren. Vannet har skap skader i millionklassen.

Totalt åtte leiligheter, fellesareal og lagerrom har fått store vannskader.

– Mannskap i bakhånd

– Vi har kontinuerlig oppfølging av vannstanden. Nå har elva begynt å stige igjen, etter stillstand tidligere på dagen. Nå øker den en centimeter i timen, sier Runar Pettersen, daglig leder i Moelven Trysil.

Vårflommen har ført til at Moelven Trysil har stanset driften av sagbruket, mens Trysil Apartements hotell har stengt etter at en bekk flommet inn i kjelleren. Campingplassen og idrettsplassen ligger under vann.

– Vi har løpende oppdatering på vannstanden, får vi en forverring har vi mannskap i bakhånd som kan tilkalles, forteller Pettersen.

I formiddag fikk også Rema 1000 vann i kjelleren fordi pumper i en flomvoll ikke virket. Det er NVE som har ansvaret for pumpene.

– Det har vært tekniske problemer med lukene som hindrer tilbakeslag inn til pumpene. Det er i ferd med å løses teknisk, men det er litt vann i kjelleren til Rema 1000, som er bygd for å ta inn vann i slike situasjoner, sier Trysil-ordføreren.

Trysilelva har steget over to meter den siste uken
Krekke camping, 22.05.2014

Vannet stiger også i Gudbrandsdalslågen. Krekke camping på Fåvang står nå under vann.

Foto: Torill Sæther