Hopp til innhold

- Staten bør verne skog til salgs

Direktoratet for naturvernforvaltning bør få forkjøpsrett på Statskogs skogsalg, for å verne store skogsområder. Det mener Naturvernforbundet i Hedmark.

Nei til reklame i skogen

Gjermund Gjestvang, Naturvernforbundet i Hedmark

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I går ble det kjent at Statskog nå selger over 500 000 dekar med skog rundt omkring i landet. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum tror det blir kamp om skogteigene som kommer for salg.

Dette er store skogsområder, og naturvernere i Hedmark mener at Direktoratet for naturvernforvaltning bør få forkjøpsrett på skog, slik at de kan verne store skogsområder.

– Skogvernet er såpass lavt i Norge, og vi bør få det opp på nærmere 10 %. For artsmangfoldet er det svært viktig at store områder, slikt som kommer for salg her, blir avsatt til vern og makeskifteområder, sier Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundet i Hedmark.

– Staten bør kjøpe av staten

Naturverneren mener at staten nå har en gylden mulighet til å verne større skogsområder.

– Mener du da at staten skal kjøpe skogen av Statskog, som da i prinsippet blir at staten kjøper skog av seg selv?

– Staten har nå en gylden mulighet til å gjøre det. Private skogeiere bidrar til frivillig vern av skog, det er ingen grunn til at landbruksministeren ikke skal gjøre det samme, sier Gjestvang.

– Vern viktig for artsmangfold

Gjestvang sier at det i dag er rundt 2 % skog som er vernet her til lands.

– Vi må opp på 10 % for at næringa skal bli bærekraftig. 50 % av artene på rødlista er tilknytta skogen, derfor er sektoransvaret der stort for å ivareta disse naturverdiene, sier Gjestvang.

Han sier at skogen også skal hogges, men han mener at de viktigste områdene må tas vare på.

– Det er avgjørende for å ta vare på artsmangfoldet. Naturvernforbundet har jobbet med saken lenge, og store vernede områder er mangel her til lands. Dessuten må det frivillige vernet fortsette, sier Gjestvang.

Har forkjøpsrett

Kommunikasjonssjef Arnhild Holstad hos Statskog opplyser at DN har forkjøpsrett til skogeiendommene som Statskog skal selge.

– I denne runden har de benyttet seg av forkjøpsretten på syv av 28 eiendommer. Forkjøpsretten ble vedtatt på et ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011. Der ble det fastsatt en del kriterier for det omfattende arronderingssalget som nå pågår, opplyser kommunikasjonssjefen i en mail til NRK.