Hopp til innhold

Barnevernsspråket: "Adekvat stimulering"

– Det er ofte jeg ikke skjønner dette her sjøl, sier advokat Hanne Lilleby. Hun mener at barnevernet har et eget "stammespråk" som gjør det vanskelig for folk flest å forstå hva de mener.

Advokat mener barnevernsansatte bruker for mange faguttrykk og at de snakker for komplisert.

NRK har satt søkelyset på Therese og Frank fra Østre Toten i Oppland, som fortalte om sin kamp mot barnevernet. Barnevernet ønsket å overta omsorgen for den eldste sønnen, men etter etter å ha vunnet fram i rettsapparatet, lyktes foreldrene i å beholde ham.

"Mentaliseringsevne"

Hanne Lilleby

Advokat Hanne Lilleby

Foto: Dag Kessel

– Jeg tror at mange saker kunne endt annerledes hvis barnevernet hadde vært mer bevisste på at ordbruken skaper avstand og manglende forståelse. Det er ikke sjelden at jeg også strever med å forstå setninger der ord som "mentaliseringsevne" blir brukt, sier Lilleby.

– Jeg tror de ansatte ofte mister evnen til å forstå at det de sier er vanskelig å begripe.

– Jeg skjønte ingenting

– Vi fikk høre om "adekvat stimulering" og "sosialisering"...jeg skjønte ikke bæret, sier Therese. Hun mener at alle fremmedordene har gjort det vanskeligere for dem.

– Vi har forklart alt

Barnevernleder i Østre Toten, Agnes Katrine Hagaseth, avviser kritikken.

– Vi har gjennomgått alt som er skrevet i denne saken siden 2004. Det er ingenting av dette som ikke er blitt forklart muntlig, sier hun.

– Barnevernsstudentene trener på å unngå dette

Høgskolelektor Trond Bergsvendsen ved Høgskolen i Lillehammer sier at de er nøye med å trene inn språkbruk hos barnevernsstudentene.

– De får øvelser i å kommunisere med brukerne. Når de skal ut i praksis, må de vise at de kan dette.

– Hva syns du om uttrykket "adekvat stimulering"?

– Barnevernet må være nøye med å forklare slike begreper. Her går det an å si at barnet trenger lek og fritidsaktiviteter. Jeg går ut fra at det er det som menes i dette tilfellet.

Flere saker fra Innlandet