Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK flytter i Trondheim

Rett før nyttår besluttet NRKs styre og generalforsamling å flytte NRK i Trondheim til nye og moderne lokaler i Holtermanns veg 1 - 13.

Skisse nybygg Holtermanns veg 1-13 i Trondheim.

NRK i Trondheim flytter til nye og moderne lokaler i Holtermanns veg 1 -13.

Foto: Entra

NRK signerte samarbeidsavtale med Entra ASA 01.07.22 og har siden forhandlet om vilkårene for leie og et delt eierskap av eiendommen. Disse forhandlingene er nå ferdigstilte.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått en beslutning som gir oss de aller beste forutsetninger for å kunne utvikle NRK virksomhet i Trondheim videre. Dette er et resultat av et langt og godt samarbeid mellom NRK og Entra, og jeg vil takke alle som har stått på for å få denne avtalen i havn, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Plasseringen gjør NRK svært synlig og tilgjengelig i en gate med svært godt kollektivtilbud og sykkelveg like ved. Tomten ligger i et område som er under transformasjon med flere nye etableringer, blant annet Teknostallen. Den ligger nært NTNU, St. Olav og Lerkendal. Det er grønne områder og Nidelven er nærmeste nabo.

Nytt bygg tilpasser dagens og fremtidens behov

NRK har i dag i underkant av 300 ansatte ved kontoret i Trondheim. Det er det største kontoret utenfor Marienlyst. Her produseres innhold lokalt, regionalt og nasjonalt på alle plattformer. Mer enn halvparten av NRKs lytteminutter på riksdekkende radio produseres av våre medarbeidere i Trondheim og de leverer podkaster samt programmer til P3, mP3, P1, P1+ og P2.

NRK i Trondheim er en skalerbar prosjektorganisasjon som tar store innholdsmessige løft for NRK. Kontoret leverer i dag mer valgbart innhold til NRK TV, NRK Radio og NRK.no enn noen gang tidligere. Ambisjonen er at denne posisjonen skal forsterkes.

Kostbart å fortsette på Tyholt

Bygningene NRK eier på Tyholt er i all hovedsak fra 1987. De har betydelige vedlikeholdsetterslep og stor «teknisk gjeld». Anlegget på Tyholt er lite fleksibelt og er ikke tilpasset moderne medievirksomhet.

Det har derfor vært jobbet i lang tid med ulike alternativ for fremtidig lokasjon for virksomheten i Trondheim. NRK har vurdert å bli værende på Tyholt og rehabilitere eksisterende bygningsmasse og/eller bygge nytt på tomten.

Beregningene viste imidlertid at dette ville bli svært kostbart. Samtidig vil byggingen av Norsk havteknologisenter (Ocean Space Centre) gi betydelige utfordringer for driften på Tyholt i de årene arbeidet pågår (2022-2029).

I forhold til dagens eldre bygg på Tyholt, vil NRK redusere energibehovet med nesten 70% i nytt bygg (fra ca. 3 millioner kWh til ca. 1 million kWh).

- Tyholt har en lang og stolt tradisjon som det største NRK-kontoret utenfor Oslo. Flyttingen til Holtermanns veg vil gi de aller beste muligheter for å utvikle NRK i Trondheim i videre skape nytt innhold som ser hele Norge fra midt i landet, sier distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien.

Pilot på ny teknologi

NRK står ovenfor en omfattende modernisering av teknologiplattform. NRK har besluttet at kontoret i Trondheim blir en «pilot» på ny teknologi før flytting av hovedkontoret i Oslo. Trondheim er den beste kandidaten for dette da Trondheim har viktig innholdsproduksjon, sendekritiske funksjoner og er NRKs nest største tekniske installasjon.

Eivind Undrum Jacobsen

- Vi er glade over flyttebeslutningen som gir oss en fantastisk mulighet til å forme arealer tilpasset en moderne mediebedrift. sier regionredaktør i NRK region midt, Eivind Undrum Jacobsen.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Å gjennomføre en slik modernisering i eksisterende lokaler vil være svært komplisert og fordyrende. Prosjektet i Trondheim er vurdert som en viktig pilot som også kan bidra til å redusere risiko for hovedkontorprosjektet.

- Vi er glade over flyttebeslutningen som gir oss en fantastisk mulighet til å forme arealer tilpasset en moderne mediebedrift. I tillegg gir arbeidet med ny teknologi i NRK oss en unik mulighet til å være med å forme fremtidens mediearbeidsflyter. Jeg ser frem til tre spennende og hektiske flytteår, sier regionredaktør i NRK region midt, Eivind Undrum Jacobsen.

NRKs totale areal i nye lokaler er ca. 9400 m². Av dette er eksklusive areal 7400 m². Ca. 2000 m² er andel fellesareal (inkludert garderober, sykkelparkering, adkomst og kantine).

Forventet ferdigstillelse av NRKs nye lokaler er første kvartal i 2025 og innflytting, etter teknologiinstallasjon, ved årsskiftet 2025/2026.