Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK med avtale om nye lokaler i Trondheim

NRK har inngått en intensjonsavtale med eiendomsselskapet Entra om nye lokaler i Trondheim. Etter planen skal NRK Trøndelag flytte inn i nye lokaler senest i 2026.

Skisse nybygg Holtermanns veg 1-13 i Trondheim.

Går alt etter planen vil NRK Trøndelag være på plass i nye lokaler i Trondheim senest i 2026.

Foto: Entra

Det er en intensjonsavtale om å leie ca 9.000 kvadratmeter i et nybygg i Holtermanns veg 1-13 i Trondheim NRK har inngått med Entra. Nybygget vil ligge et steinkast unna Lerkendal stadion og nær NTNU, Sintef og St. Olavs hospital, ikke langt fra Trondheim sentrum.

Etter å ha tilhold på Tyholt i Trondheim i over 30 år har NRK vært på utkikk etter nye og mer moderne lokaler for sin virksomhet i Trondheim en stund.

NRK Trøndelag er NRKs største enhet utenfor Marienlyst med rundt 250 medarbeidere som lager et bredt nett-, radio- og TV-tilbud både for et regionalt og nasjonalt publikum.

- Trenger mer moderne lokaler

Regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK er godt fornøyd med å ha inngått en avtale om nye lokaler med Entra.

- Vi har behov for lokaler tilpasset den nye mediehverdagen og de kravene som stilles til et moderne mediehus. Derfor har vi vært på utkikk etter mer egnede lokaler i Trondheim, sier han.

NRK har ønsket seg nye lokaler fortrinnsvis sentralt i Trondheim og gjerne i nærheten av NTNU.

- Nå ser vi fram til en videre prosess med Entra med mål om finne den beste langsiktige løsningen for NRK Trøndelag, slik at vi kan levere og utføre NRKs samfunnsoppdrag på best mulig måte, sier Undrum Jacobsen som er regionredaktør i NRK region midt.

- I hjertet av innovasjonsmiljøet i Trondheim

Også Entra er godt fornøyd med å få NRK som leietager. - En endelig avtale vil medføre at vi starter opp det tredje og siste byggetrinnet på tomta. Vi legger forholdene til rette for en digital arbeidshverdag med det siste av teknologi tilgjengelig i bygget. NRK blir et fint tilskudd til det som skal bli en attraktiv næringsklynge i hjertet av innovasjonsmiljøet i Trondheim, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra.

Holtermanns veg 1-13 ligger på Elgeseter, rett ved Lerkendal stadion og med NTNU, Sintef, St. Olavs hospital og NINA som nærmeste naboer. Prosjektet er Entras største utviklingsprosjekt i Trondheim og vil romme totalt nesten 50.000 kvadratmeter kontor- og næringsarealer.

Høybygg på 15 etasjer

NRK er tiltenkt plass i byggetrinn tre som planlegges å stå klart til innflytting senest i 2026. Dette bygget vil være på 15 etasjer og utgjør ca. 15.000 kvadratmeter. Rundt 9.000 kvadratmeter av disse vil være forbeholdt NRK. I tillegg til kontorareal, består prosjektet av felles parkeringskjeller med blant annet 170 sykkelplasser, ladestasjoner for elsykkel og store garderober.

På Tyholt siden 1987

Siden 1987 har NRK holdt hus i et eget kringkastingsbygg på Tyholt i Trondheim. Denne største NRK-avdelingen utenom hovedkontoret på Marienlyst i Oslo har en bred innholdsproduksjon både regionalt og nasjonalt.

NRK Trøndelag har et spesielt ansvar for NRKs livssyn og populærvitenskapelige tilbud, men det lages også både underholdnings-, natur- og programmer innen andre sjangre ved NRK Trøndelag.

I henhold til intensjonsavtalen skal NRK og Entra bli enige om en endelig avtale innen 30. september 2022.