Nordisk TV-samarbeid på topp

Aldri tidligere har de nordiske landene utvekslet så mange TV-programmer som i 2015.

BROEN III (7:10)

Broen er kroneksemplet på nordisk TV-samarbeid. Ikke bare er den en dansk-svensk samproduksjon, fire millioner nordiske borgere fulgte serien samtidig. Sofia Helin som Saga Norén og Thure Lindhardt som Henrik Sabroe.

Foto: Carolina Romare / Filmlance International/Nimbus film

Helt siden 1959 har de nordiske allmennkringkasterne samarbeidet om å utveksle hverandres programmer. I en stadig tøffere global medieverden har samarbeidet via Nordvisjonen skutt ekstra fart.

Oversikten som Nordvisjonssekretariatet har utarbeidet, viser at samarbeidet mellom de nordiske allmennkringkasterne blomstrer som aldri før. Også antallet samproduksjoner er høyt, bare én gang tidligere har det vært like mange samproduksjoner som i fjor.

Både dramaserier, barne-TV og livsstilsprogrammer utveksles via Nordvisjonen.

Vist samtidig i hele Norden

Broen er kroneksemplet på nordisk TV-samarbeid. Ikke bare er dette en svensk-dansk samproduksjon, men tredje sesong ble også sendt samtidig både i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Det betød at fire millioner nordiske TV-seere så den sammen.

Generalsekretæren i Nordvisjonen, Henrik Hartmann, sier det nordiske samarbeidet er enda viktigere i en stadig mer global medieverden.

Svenske Yles direktør Marit af Björkesten

Nordvisjonens styreleder, Marit af Björkesten, mener de nordiske allmennkringkasterne har mye å tjene på å samarbeide tett i en stadig mer global medieverden.

Foto: Yle

- Konkurransen fra de kommersielle TV-stasjonene og nye internasjonale aktører som Netflix og HBO blir stadig sterkere. Derfor har vi mye å vinne på å samarbeide om store dramaserier både for barn og voksne, sier Hartmann i en pressemelding.

I alt ble det samarbeidet om 4849 programmer i 2015. Så høyt har antallet aldri tidligere vært, og bare i forhold til for to år siden er veksten på over 20 prosent.

Delingen av nyhetsinnslag har også hatt en sterk vekst. I fjor ble over 5 500 slike innslag utvekslet.

Sammen er vi sterke

Det er ikke bare programmer og nyhetsinnslag Nordvisjonen samarbeider om og deler, utvekslingen av kompetanse og strategier blir et stadig viktigere felt.

- Før var konkurrenter og problemstillinger i stor grad nasjonale. Nå møter allmennkringkasterne de samme utfordringene på tvers av de nordiske landegrensene, sier nytiltrådt styreleder i Nordvisjonen, Marit af Björkesten.

Hun mener derfor de nordiske allmennkringkasterne gjør lurt i å lære av hverandres feil og suksesser.

- Dermed kan vi få høynet kvaliteten på produksjonene våre og anvende pengene vi får for å lage allmennkringkasting på en enda bedre måte, fastslår Marit af Björkesten i pressemeldingen fra Nordvisjonssekretariatet.

Allmennkringkasterinnhold på Facebook

Nordvisjonen har også startet samarbeid om bruk av sosiale medier. Hvordan allmennkringkasterinnhold kan produseres og tilbys via Facebook og You Tube har vært et av temaene som er tatt opp.

Nordiske medieforskere har også samarbeidet om å se på barns mediebruk.

Tøff global medieverden

Styreleder Marit af Björkesten tror Nordvisjonen har vært forut sin tid ved sitt åpne samarbeid på tvers av landegrensene.

- Når vi ser hvordan den globale deleøkonomien får fotfeste, kan vi konstatere hvordan verdien av vårt samarbeid, både om innhold og kompetanse, vokser når vi deler det, avslutter Nordvisjonens styreleder, Marit af Björkesten.

Les også: Navet i europeisk kringkasting