Hopp til innhold
Info fra NRK

Gudstjenestene i NRK tema for Kringkastingsrådet

Skal NRK drive med forkynning? Dette spørsmålet ble stilt i Kringkastingsrådet torsdag 22. september da gudstjenestene ble diskutert.

Lovsang Filadelfiakirken Drammen

Fra i høst av har NRK sendt gudstjenester hver søndag også på TV. Dette ser Kringkastingsrådet nærmere på 22. september. Her lovsang i Filadelfiakirken i Drammen.

Foto: Frida Våraker

I høst har NRK gjort endringer i sine sendinger av gudstjenester. Det har blitt gudstjeneste på TV hver søndag og det har blitt slutt på samsendinger i radioen. Nå sendes gudstjenestene på TV på NRK1 og i radioen på NRK P1+, ikke lenger på NRK P1.

Se: Gudstjeneste fra Fialdelfia-kirken i Drammen 4. september.

Dette har ført til at debatten om det er riktig av NRK å sende forkynnende programmer har blusset opp.

I Kringkastingsrådet vil professor emeritus Knut Lundby ved Universitet i Oslo, kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK Radio og regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK region midt innlede til debatt om temaet.

Stort sprik i klagesakene

Siden junimøtet i Kringkastingsrådet er det kommet 185 henvendelser til rådet. Det er et stort sprik i hva det klages på, det vitner også hvilke saker som vil bli drøftet i plenum om. For her vil både vil flytting av Dagsrevyen under fotball-EM, hvordan NRK dekket Pride, Ukraina-dekning, av terror i Nigeria, kildebruk i narkotikasak og bildebruk i rovdyrsak bli tatt opp.

Se opptak av Kringkastingsrådet torsdag 22. september.

Sporten i NRK

På møtet torsdag 22/9 vil Kringkastingsrådet også få en orientering om sportsdekningen i NRK. Her vil sportsredaktør Egil Sundvor og rettighetssjef Runar Østmo innlede.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 22. september 2022, Studio 19, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Snorre Valen

Kl 0915 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1100 Lunsj

Kl 1145 Livssynsdekningen i NRK

Innledning v/ dr. philos i sosiologi og professor emeritus i medievitenskap Knut Lundby ved UiO, kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK Radio og regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen i NRK region midt.

Kl 1330 Sport i NRK

Innledning v/sportsredaktør Egil Sundvor og rettighetssjef Runar Østmo.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 2. november.