Får du ikke inn DAB - sjekk antenna

Forteller dekningskartet at du skal kunne høre DAB-radio, men hører ingenting, er problemet oftest antenna, viser undersøkelser Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjort.

DAB-radio i bil

En utvendig piskantenne er best for DAB-mottak i bil, viser en undersøkelse Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjort.

Foto: NRK

Nkom bestemte seg for å sjekke nærmere etter å ha fått tilbakemeldinger fra radiolyttere som mente at dekningskartene ikke stemte. Flere mente at de ikke fikk DAB-dekning hvor kartet anga dekning.

Utvendige piskantenner er best

- Derfor ønsket vi å sjekke antenner og mottakerutstyr for DAB+ opp mot oppgitt dekning, skriver Nkom i en pressemelding.

Les: NKoms test av DAB-antenner og mottakere

Målet var å få verifisert om nivåene eller feltstyrken brukt i dekningsberegningene er i overensstemmelse med ytelsene til mottakerløsningene - spesielt for DAB-mottak i bil.

Hovedkonklusjonene i Nkoms undersøkelse viser at antenneløsning og installasjonen av denne har stor betydning for om radiolytteren får dekning eller ikke på sin DAB-radio.

- Det er derfor viktig å følge installasjonsinstruksene nøye. Utvendige piskantenner har generelt sett best ytelse, men de fleste glassantenner gir også god dekning, skriver Nkom.

Nkom påpeker videre at det er viktig å følge installasjonsinstruksene nøye, montere antennen vertikalt og sørge for tilstrekkelig jording.

Les: Alt om DAB-antenner på radio.no

Lås bilradioen på ønsket kanal

I tillegg til å sjekke at man har en god antenne og at denne er riktig montert peker Nkom på at det er viktig å vite om funksjonen eller "knappen" som låser radioen til ønsket kanal. Dette er spesielt viktig når man lytter til NRKs kanaler ettersom dette er bygd opp av sju regionblokker og beveger man seg mellom dem kan man "miste" kanalen man hører på.

- Å vite om og bruke Service Following-funksjon som "låser" DAB-radioen til ønsket kanal er derfor viktig for brukervennligheten, opplyser Nkom.

Nkom sier dette er spesielt viktig når man lytter til riksdekkende radiokanaler, og kjører over grenser til naboregioner. Med Service Following vil radioen automatisk endre frekvens, slik at man ikke får brudd i sendingen (tilsvarende RDS-funksjonen i FM-radioen).

Kjøper man seg en adapter for å kunne bruke FM-bilradioen videre er det viktig å sjekke om dette har Service Following-funksjon. Undersøkelsen Nkom har gjort viser at det selges adaptere som ikke har denne muligheten.

Norge på kryss og tvers med målebil

I tillegg til de undersøkelsene som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjort har også NRK og de kommersielle kanalene samarbeidet om en felles målebil. Denne bilen har kjørt Norge på kryss og tvers de siste månedene også for å teste om dekningskartene stemmer med virkeligheten. Også til sjøs er slike målinger gjort.

Basert på disse målingene og tilbakemeldinger fra publikum har det blitt gjort en rekke tiltak over hele landet for å forsterke DAB-nettet ytterligere. I løpet av sommeren vil mer enn 100 nye DAB-sendere over hele landet være på plass.

Dette gjøres selv om målinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjorde sist vinter viste at dekningskravene allerede er innfridd. Kravet er at minst 99,5 prosent av befolkningen skal kunne ta inn NRKs kanaler, minst 92,8 prosent de kommersielle kanalene.

Denne uka testes DAB-radio signalene langs veiene i Nordland. Kravet er at 99,5 % av befolkninga skal kunne høre digital radio.

De kommersielle kanalene og NRK samarbeider om en målebil som har kjørt Norge på kryss og tvers for å sjekke om oppgitt DAB-dekning er reel. Også til sjøs er det gjort slike målinger.

Forsterker DAB-nettet

Ytterligere 100 DAB-sendere betyr at enda flere som bor i grisgrendte strøk får DAB- dekning, og at dekningen forsterkes og blir bedre både for en rekke tettsteder og langs mange veistrekninger.

Langs kysten kommer DAB-dekningen fra de samme senderpunktene som gir dekning på land. To måleturer som er gjort til sjøs viser at opplysningene gitt på dekningskartet stemmer. Målingene viser at den faktiske DAB-dekningen strekker seg 27 nautiske mil ( ca 50 km) eller lenger ut fra fastlandet.

DAB-dekning skal gjera tunnellane tryggare. Men - for å få inn nødmeldingar må du bytte radio.

Også i veintunnelene pågår det et storstilt arbeid slik at alle som har FM-dekning i dag skal få DAB-dekning.