Hopp til innhold

Digitalt lytterjump

Den digitale radiolyttingen gjorde et godt jump opp i fjerde kvartal i fjor og 40 prosent av all radiolytting i Norge er nå digital.

Viggo Valle, Hanne Hoftun, Hans-Petter Jacobsen og Kari Sørbø

I fjerde kvartal i fjor skjedde det en kraftig vekst i den digitale radiolyttingen. Samtidig som NRK P1+ med f v Viggo Valle, Hanne Hoftun og Hans-Petter Jacobsen som programledere, kom på lufta.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Fra oktober i fjor og ut året har det vært en sterk digital lyttertilvekst.

Rundt 120 000 eller fire prosent flere enn ved den forrige kvartalsundersøkelsen sier nå at de lytter til radio på en eller flere digitale plattformer.

At stadig flere anskaffer seg en DAB-radio er naturlig nok en viktig grunn for at den digitale lyttingen øker.

Undersøkelsen som er gjort av TNS Gallup på vegne av Digitalradio Norge viser at det nå finnes nær 1,5 millioner DAB-radioer i Norge. Dette tallet stiger også raskt.

Les også: Full DAB-dekning i 2014

Oppdager det digitale mangfoldet

Kommunikasjonssjef i Digitalradio Norge, Mari Hagerup, tror grunnen til den sterke digitale lyttertilveksten er at stadig flere oppdager et bredere digitalt radiotilbud.

- Økningen tyder på at stadig flere oppdager et større tilbud av radiokanaler på digital radio. Det er det selvfølgelig veldig hyggelig å se, sier Hagerup i en pressemelding.

Ni prosent flere enn i fjor

Lytterandelen har økt gjennom hele året. På samme tidspunkt i fjor var den digital lyttingen på 31 prosent.

- Hvis lytterveksten fortsetter i omtrent samme tempo er det realistisk å oppnå en digital lytterandel på 50 prosent i løpet av 2014., sier Hagerup.

Som kjent har myndighetene satt flere krav for at FM-nettet skal slukkes i 2017. Ett av dem er at minst 50 prosent må lytte digitalt i løpet av 2014.

Den største lytterveksten er registrert i Nord Norge, der digital lytting har økt fra 27 prosent til 42 prosent på ett kvartal.

NRK P1+ slo an

NRK har lovt å bidra til et bredere tilbud i en ny heldigital radiotid blant annet ved å tilby to nye radiokanaler.

2. oktober i fjor gikk NRK P1+ på lufta og fikk en pangstart. Mye tyder på at lanseringen av P1+ har vært med på å dra den digitale lyttingen opp.

NRK P1+ er som kjent en heldigital radiokanal som ikke er tilgjengelig via en FM-radio.

Målingen som presenteres nå er gjort i samme kvartal som NRK P1+ ble lansert og gir en god indikasjon på at NRK P1+ har slått godt an. Men det endelig bildet av P1+-lyttingen får man ikke før neste kvartal.

- Undersøkelsen er basert på intervjuer i perioden juli til desember 2013. Først når man har tallene fra første kvartal 2014 vil alle tall som vedrører lansering av kanalen være hentet inn, det er også først da man vil se effekten fra julesalget av DAB-radioer, sier Hagerup.

Den største lytterveksten er registrert i aldersgruppen 60+ som har økt lytting fra 31 til 37 prosent. NRK P1+ har som mål å nå primært de fra 55 år og oppover.

Klart for NRK P13

NRK sørger

Tirsdag 28. januar 2014 kl 20.00 går NRKs nye rockekanal NRK P13 på lufta. Den vil også kun å bli å finne på digitale plattformer og skal først og fremst være en musikkanal og skal spille masse rockemusikk og indiemusikk.

Les også: Eldre elsker eldreradio

Les også: Klart for NRK P13

Flere har DAB-radio

Undersøkelsen kartlegger også hvor mange DAB-radioer som finnes i norske husstander, og viser nå en andel på 39 prosent.

Dette tilsvarer omlag 1,46 millioner radioapparater, og utgjør en vekst fra forrige kvartal da tilsvarende andel var 1,12 millioner apparater. Drøyt 360 000 av disse er bilradioer.

Offisiell måling

Digitalradioundersøkelsen er den offisielle målingen av digital radiolytting i forbindelse med digitaliseringen av norsk radio. Undersøkelsen gjennomføres løpende og måler digitalandelen i slukkekravene som er formulert i Stortingsmelding nr. 8 2010/2011. Tallene er vektet mot PPM, som er de offisielle lyttertallene på radio.

Les også: Radiolyttingen holder seg