Hopp til innhold

Åpnet opp for radiomangfoldet

- NRK-radioen slik vi kjenner den i dag bygger på det brakkepionerene på Tyholt satte i gang 1. september 1984, sa regionredaktør Sigrid Gjellan da 30-års jubileet ble markert på Tyholt mandag.

Dagsrevyinnslag fra 1. septemember 1984 når NRK Program 2 går over til ordinær drift.

For nøyaktig 30 år siden startet daværende NRK P2 sine ordinære sendinger.

Starten for den moderne radioen

- Det betydde starten for en voldsom utvikling av norsk radio. NRK-tilbudet vi kjenner i dag bygger på P2-beslutningen, sa sjef ved Mediehuset NRK Trøndelag, Sigrid Gjellan under jubileumsfeiringen.

P2-åpning i Trondheim Et såkalt lokalt innslag i P2-åpningen sørget Rolf Falk Larsen for. Han "ledet" maratonløpet på tredemøllen, og her ses han sammen med reporter Kjell Philstrøm og Tor Aune fra den faste p2-staben

P2-åpning i Trondheim i 1984: Kjell Pihlstrøm t v og Tor Aune intervjuer Rolf Falk Larsen.

Foto: Bent Ramberg

Mot NRKs vilje trumfet politikerne gjennom at hovedsetet for radioens Program 2 skulle legges til Trondheim.

Spenn og dynamikk i NRK-organisasjonen

- For NRK betydde det spenn og dynamikk i organisasjonen som vi er svært takknemlige for i dag. For det som startet den gang har vi bygd videre på. Og vi skal bygge videre og by på et enda bedre radiotilbud i framtiden, sa dagens sjef ved Mediehuset NRK Trøndelag, Sigrid Gjellan.

Etter intens politisk strid bestemte Stortinget i 1983 at Norge skulle få sin andre riksdekkende radiokanal – og at den skulle legges til Trondheim. 1. september 1984 kom sendingene i gang fra noen brakker på Tyholt.

Les mer: Radiohistorien

Fra én til fire riksdekkende radiokanaler

Dermed ble starten for et radioeventyr i Midt-Norge lagt. I dag troner et stort kringkastingssenter på Tyholt og ikke og ikke én, men fire riksdekkende radiokanaler har sitt hovedkvarter her

For selv om motstanden innledningsvis var stor, skjønte mange i NRK fort at å ha et stort alternativt kringkastingsmiljø utenfor Marienlyst var et pluss og fint korrektiv.

NRK hadde i alle år hatt monopol på all kringkasting i Norge, men på slutten av 1970-tallet ble det stemning for mangfold i eteren både blant politikere og folk flest.

Kake for 30-års jubileum P2 til Trondheim og Tyholt

Fra en til fire riksdekkende kanaler. Med P2 lagt til Trondheim ble spiren sådd for det store kringkastingssentret som eksisterer på Tyholt i dag - og hvor fire av NRKs radiokanaler i dag har sitt hovedsete - P1, P1+, mP3 og P3.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Radio-frislipp

16. desember 1981 ble kringkastingsmonopolet brutt. Da la kulturminister Lars Roar Langslet fram listen over dem som skulle få drive forsøksvirksomhet med nærradio i Norge.

NRK på sin side fikk lov til å opprette et Program 2 med base i Trondheim. P2 kommer på lufta med regulære sendinger fra 1. september 1984. Først fra provisoriske brakker på Tyholt i Trondheim, høsten 1987 er det store kringkastingshuset på Tyholt klart.

Les også: Kuppet P2-lokaliseringa i Stortingskantina

Trekanalradioen i 1993

I 1993 ble det gitt politisk klarsignal for at Norge skulle få sin første riksdekkende kommersielle radiokanal - P4. NRK svarte på den utfordringen med å stokke om på sitt radiotilbud.

Da ble den grunnstrukturen som vi har den dag i dag lagt med trekanalradioen lagt. En bred P1-kanal, en kulturkanal - P2 og en ungdomskanal Petre.

Rent geografisk betydde omstokkingen i 1993 at hovedsetet for P2 som det hele begynte med på Tyholt ble flyttet til Marienlyst, mens P1- og P3-hovedkvarteret ble lagt til Tyholt. Senere fikk P3 en lillesøster, mP3, som også i all hovedsak lages på Tyholt.

21 kanaler i 2014

Den radiostrukturen ligger i bunn den dag i dag. NRK har P1, P2 og P3 som sine basiskanaler, i tillegg har vi fått en rekke spesial- eller nisjekanaler. NRK Alltid Nyheter, mP3, P1+ og mange flere - 21 alt i alt om en regner med absolutt alt.

Les mer: Dette er NRKs digitale radiotilbud

Mediehuset NRK Trøndelag

I dag jobber rundt 300 NRK-ere i det store mediehuset på Tyholt. Mange med radio, men mange lager også tilbud både for tv og nett.

Mediehuset NRK Trøndelag har også ansvar for livssynsdekningen til NRK på alle plattformer og for det populærvitenskaplige stoffet likeså.

Og døgnet rundt strømmer radiolyden både fra NRK P1, NRK P1+, mP3 og P3 ut fra kringkastingshuset på toppen av bakkene opp fra Trondheim sentrum.

Treplanting ved NRK Tyholt i forbindelse med 30-års markering for P2-start 010984.

Radiofamilien på Tyholt har blitt stor. i 'Kantennelunden' ble et P2-tre plantet for å minnes oppstarten 1. september 1984.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK