«Pels» diskuteres av Kringkastingsrådet

Brennpunkt-dokumentaren om pelsdyrnæringen blir hovedsak på årets første møte i Kringkastingsrådet torsdag 22. januar. Møtet strømmes her på NRK.no fra kl 10.30.

Brennpunkdokumentaren om pelsdyrnæringen blir hovedsak på årets første møte i Kringkastingsrådet torsdag 22. januar 2015.

Følg møtet via NRKs nett-TV fra kl 10.30 torsdag 22/1.

9. desember i fjor sendte Brennpunkt programmet Pels. Rådet har mottatt ti klagebrev som alle er kritiske til TV-dokumentaren, som var laget av en aktiv pelsdyrmotstander.

I samtlige klagebrev til rådet reageres det på at dokumentaren var både ensidig, ukritisk og produsert på falske premisser.

Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Den omstridte Brennpunktdokumentaren "Pels" blir hovedsak når Kringkastingsrådet møtes førstkommende torsdag.

Skjulte opptak fra pelsfarmer

Programmet var en innkjøpt produksjon laget av produksjonsselskapet Piraya film, basert på opptak fra blant andre pelsdyraktivist Frank Nervik. Ved hjelp av falsk identitet og skjult kamera infiltrerte han en norsk pelsdyrfarm og avslørte flere brudd på dyrevernbestemmelsene.

Blant klagerne er også Norsk Pelsdyralslag som gjennom advokatfirmaet Elden har sendt et 18 sider langt klageskriv til Kringkastingsrådet.

Pelsdyralslaget hevder at NRK har sviktet sitt samfunnsoppdrag og brutt flere punkter i NRK-plakaten. Pels er også innklaget til PFU som skal behandle klagen seinere.

NRK tilbakeviser klagene

NRK avviser alle klagene og hevder det var legitimt å bruke både skjult kamera og falsk identitet i dette tilfellet. I sitt tilsvar skriver også NRK at det har vært full åpenhet rundt de journalistiske metodene som er brukt og at pelsdyrnæringen har fått gjentatte tilbud om å medvirke i dokumentaren.

Programmet ble for øvrig sendt på samme tidspunkt som det regjeringsoppnevnte Pelsdyrutvalget avga en delt innstilling om næringens framtid. Stortingets skal seinere i vår ta stilling til om det fortsatt skal være en pelsdyrnæring her i landet.

600 klager på Her og Nå-innslag

Kringkastingsrådet opplever ellers en kraftig økning på klager for tiden. Bruken av den kontroversielle konspirasjonsteoretikeren Hans Gaarder i en Her og Nå-debatt om kreftvaksine av unge jenter genererte alene mer enn 600 klagebrev.

Selv om svært mange av klagene åpenbart var kampanjedrevet, understreker rådssekretær Erik Berg-Hansen at mange klagere åpenbart var personlig frustrerte over at NRK kunne bruke en useriøs aktør uten medisinskfaglig bakgrunn i en debatt om et såpass komplisert og følelsesladet tema.

NRK har for lengst beklaget dette innslaget.

Nye Midtøsten-klager

Ellers har Kringkastingsrådet nok en gang fått mange klager på NRKs dekning av Israel-Palestina-konflikten. Denne gangen er det URIX-intervjuet med den kontroversielle forfatteren og journalisten Max Blumenthal som har fått mange til å reagere.

Dagsorden:

Kringkastingsrådet

Møte i Kringkastingsrådet
Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst
Tid: Torsdag 22. januar 2015 kl. 09.30

Kl 09.30: Kringkastingsrådet evaluerer egen virksomhet etter ett år.
(lukket seanse)

Kl 10.30: Åpning, gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Per Edgar Kokkvold, som også oppsummerer kort noen inntrykk etter siste ukes debatt om terror og ytringsfrihet her hjemme.

Kl 10.45: Drøfting av TV-dokumentaren Pels

9. desember i fjor sendte Brennpunkt programmet Pels. Rådet har mottatt ti klagebrev som alle er kritiske til TV-dokumentaren, som var laget av en aktiv pelsdyrmotstander. Klagerne reagerer også på de journalistiske metodene som er brukt i programmet. NRK avviser klagene og hevder at NRK har gjort et svært grundig kontrollarbeid for å sikre at innholdet i filmen er sant og relevant. Innledninger ved veterinær Kathrine Ryeng, Tromsø og instituttstyrer Torstein Steine, Ås, begge medlemmer av Pelsdyrutvalget som i desember var delt i spørsmålet om Pelsdyrnæringens framtid. Fra NRK: Redaktør i Dokumentar- og samfunnsavdelingen, Lars Kristiansen.

Kl 12.00: Lunsj i messa

Kl 13.00: Behandling av øvrige klagebrev.

Kringkastingsrådet har fått ytterligere 63 klagebrev som skal behandles på møtet.

Blant innslagene som har fått flest klager er Her og Nå (bruken av Hans Gaarder i vaksinedebatt 8.desember), URIX (intervju med Max Blumentahl 11. november) og NRK Supernytt (reportasje fra Gaza 2. desember).

Kl 14.40: Informasjon til Kringkastingsrådet fra NRKs ledelse.

Kl 15.00: Møteslutt