Hopp til innhold

- Solid dokumentar om asylmottak

- NRK leverte en solid dokumentar, mente Erling Borgen da han innledet Kringkastingsrådets debatt om Brennpunkts "Ikke i mitt nabolag" torsdag.

På Montebello og Bolkesjø er motstanden enorm mot å få asylmottak i nabolaget. Naboene mobiliserer til kamp og det er sterke følelser i sving. Midt i stormens øye står UDIs regiondirektør Eirik Eide som må skaffe mottaksplass til mange tusen nyankomne flyktninger. Men hvem vil ha et asylmottak som nærmeste nabo?

I dokumentaren følger NRK en UDI-direktør og viser reaksjonene fra folk på Montebello i Oslo og Bolkesjø i Telemark da det kommer forslag om å etablere asylmottak på de to stedene.

I det store og hele ga både Kokkvold, Borgen og resten av rådet NRK honnør for hvordan de beskrev UDIs arbeid med å etablere nye asylmottak rundt om i Norge.

Mangeårig dokumentskaper og professor fra høyskolen på Lillehammer, Erling Borgen, mente NRK i dokumentaren "Ikke i mitt nabolag" på en nyansert måte skildret motsetningene rundt å etablere nye asylmottak.

Erling Borgen

Erling Borgen mente NRK hadde gjort en god jobb med Brennpunkt-dokumentaren 'Ikke i mitt nabolag'.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Positiv røst burde vært med

- Samtidig er journalistikk alltid subjektivt gjennom de valg som tas. NRK har stor makt, denne makten må ikke misbrukes. I dette tilfellet mener jeg NRK innfrir kravene som bør stilles. Det er viktig å slåss for at NRK kan fortsette å lage slike dokumentarer, sa Borgen.

Det fikk han stor støtte for i fra Kringkastingsrådet, men både Borgen og rådet mente dokumentaren hadde vært tjent med at en taler på et folkemøte på Montebello som ønsket flyktningene velkommen også burde vært tatt med.

- Setter rammene for viktige samfunnsdebatter

Det tok også Brennpunkt-redaktør Odd Isungset selvkritikk på. Han sa videre at redaksjonens utgangspunkt for å lage dokumentaren var å speile den situasjonen som oppstod i Norge da det kom en flom av flyktninger til Norge sommeren og høsten 2015.

- Vi valgte å gjøre det ved å følge UDI-direktøren og deres anstrengelser med å etablere asylmotak. Underveis er tvilen vår største journalistiske utfordring, når vi må gjøre alle valg om hvem som skal være med, hvilke bilder som skal vises og mange andre avveininger, sa Isungset.

Han avsluttet med å ytre et ønske om at redaksjonen og NRK skal kunne få fortsette å lage slike dokumentarer som skaper rammen for vesentlige samfunnsdebatter i vår tid.

Kringkastingsrådet sa at de senere ønsket seg å kunne se på og diskutere helheten i NRKs dokumentartilbud og de rammer som settes for dene type programmer.